Wybrane oferty i zawarte umowy

09 października 2017

Postępowanie przetargowe na zakup towarów stanowiących rezerwy strategiczne oraz ich ewentualne przechowywanie odbywa się z zachowaniem niejawności i przebiega zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 poz. 1167, z późn. zm.).

Z uwagi na fakt, iż rezerwy strategiczne stanowią wyodrębniony majątek Skarbu Państwa i zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1846) tworzy się je na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej, w celu wsparcia realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa postępowania związane gospodarowaniem rezerwami strategicznymi, w tym zakup, przechowywanie, odtworzenie, itp. odbywa się z zachowaniem niejawności i przebiega zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Stworzony przez: Stanisław Kaźmierczak
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska, 31 stycznia 2011 12:56
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska, 09 października 2017 15:37
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty Logo BIP