Sprawozdanie finansowe za 2013 r.

17 Nov 2014, 10:39

PDF Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
(rozmiar: 218,029 B) 

PDF Bilans
(rozmiar: 239,079 B)

PDF Rachunek zysków i strat
(rozmiar: 135,485 B)

PDF Zestawienie zmian w funduszu własnym
(rozmiar: 133,264 B)

PDF Rachunek przepływów pieniężnych
(rozmiar: 133,648 B)

PDF Opinia biegłego rewidenta
(rozmiar: 132,183 B) 

PDF Pismo z Ministerstwa Gospodarki dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego
(rozmiar: 72,304 B) 

PDF Informacja
(rozmiar: 41,178 B) 

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Agata Orzyłowska-Fedak (30.06.2014)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (01.07.2014)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (17.11.2014)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych