Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w ARM w 2013 roku:

22 Sep 2015, 09:43

 1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu przeprowadziła kontrolę przestrzegania przepisów p.poż. oraz rozpoznania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w budynkach ośrodka wypoczynkowego. Kontrola została przeprowadzona w dniu 18.01.2013 r.
 2. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę wykonania przez ARM w 2012 r. planów: finansowego
  i rzeczowego rezerw strategicznych oraz zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych. Kontrola została przeprowadzona w dniach 28.01–05.04.2013 r.
  (Dokument Adobe Acrobat wystąpienie pokontrolne (rozmiar: 926.24 kB))
 3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrowi Mazowieckiej przeprowadził kontrolę robót budowlanych/obiektu budowlanego. Kontrola została przeprowadzona w dniu 11.02.2013 r.
 4. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łobzie przeprowadził kontrolę stanu technicznego sprawności elementów budynku budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu. Kontrola została przeprowadzona w dniu 14.02.2013 r.
 5. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem przeprowadziła kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 06.03.2013 r.
 6. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu przeprowadził kontrolę zimowego utrzymania obiektów magazynowych w związku z dużym opadem śniegu. Kontrola została przeprowadzona
  w dniu 19.03.2013 r.
 7. Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 24.04–25.04.2013 r.
 8. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie przeprowadził kontrolę dot. prawidłowości rozliczeń z budżetem państwa z tytułu podatku VAT przed dokonaniem zwrotu za II 2013 r. Aktualność danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym. Kontrola została przeprowadzona w dniach 24.04–17.05.2013 r.
  (Dokument Adobe Acrobat protokół kontroli podatkowej (rozmiar: 2.23 MB))
 9. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu przeprowadził kontrolę sanitarną kompleksową dotyczącą spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych zakładu obrotu żywnością. Kontrola została przeprowadzona w dniu 28.05.2013 r.
 10. Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 03.06–05.06.2013 r.
 11. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kartuzach przeprowadził kontrolę przestrzegania przepisów prawa budowlanego. Kontrola została przeprowadzona w dniu 07.06.2013 r.
 12. Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniu 14.06.2013 r.
 13. Archiwum Akt Nowych przeprowadziło kontrolę ogólną archiwum zakładowego. Kontrola została przeprowadzona
  w dniu 19.06.2013 r.
 14. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 01.07–08.07.2013 r.
 15. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu przeprowadziła kontrolę przestrzegania przepisów p.poż. oraz rozpoznania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. Kontrola została przeprowadzona w dniu 03.07.2013 r.
 16. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniu 17.07.2013 r.
 17. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 25.07–31.07.2013 r.
 18. Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Białymstoku przeprowadził kontrolę dot. przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych dotyczących ochrony środowiska w zakresie eksploatacji zakładowej oczyszczalni ścieków. Kontrola została przeprowadzona w dniach 28.08–06.09.2013 r.
 19. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniu 03.09.2013 r.
 20. Ministerstwo Gospodarki przeprowadziło kontrolę problemową dotyczącą prawidłowości wykonania przez ARM zadań określonych w art. 27 ustawy o rezerwach strategicznych w 2012 roku. Kontrola została przeprowadzona
  w dniach 26.09–04.10.2013 r.
 21. Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat w Łodzi przeprowadziła kontrolę dot. prawnej ochrona pracy,
  w tym BHP; przepisy dot. legalności zatrudnienia; ewidencja pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Kontrola została przeprowadzona w dniach 15.10–30.10.2013 r.
 22. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim przeprowadził kontrolę przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczno-zdrowotne w środowisku pracy. Kontrola została przeprowadzona
  w dniu 15.10.2013 r.
 23. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej przeprowadziła kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Kontrola została przeprowadzona w dniach 28.10–29.10.2013 r.
 24. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu przeprowadziła kontrolę sprawdzającą wykonanie obowiązków zawartych w decyzji administracyjnej. Kontrola została przeprowadzona w dniu 07.11.2013 r.
 25. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach przeprowadziła kontrolę wykonania obowiązku wymienionego w decyzji administracyjnej. Kontrola została przeprowadzona w dniu 13.11.2013 r.
 26. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kartuzach przeprowadził kontrolę wykonania obowiązku wymienionego w postanowieniu. Kontrola została przeprowadzona w dniu 18.12.2013 r.
Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Tomasz Pośnik (17.09.2015)
Pierwsza publikacja: Weneta Lenius (17.09.2015)
Ostatnia publikacja: Aleksandra Bębenista-Masztalerz (22.09.2015)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych