Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w ARM 2017 roku

20 Dec 2017, 09:16

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w ARM w 2017 roku:

 1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 14.03.2017 r.
 2. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniu 14.03.2017 r.
 3. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniu 21.03.2017 r.
 4. Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu przeprowadziło kontrolę przestrzegania zasad ochrony środowiska w zakresie gospodarki wodnej – przegląd ustaleń pozwoleń wodno-prawnych, a także realizacji tych pozwoleń zgodnie z ustawą Prawo wodne. Kontrola została przeprowadzona w dniu 24.03.2017 r.
 5. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 29.03.2017 r.
 6. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy przeprowadził urzędową kontrolę żywności w zakresie oceny: stanu techniczno-sanitarnego zakładu, higieny dystrybucji i sprzedaży, zarządzania zakładem, kontroli wewnętrznej oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności – w tym sprawdzenia i oceny prawidłowości prowadzenia dokumentacji i zapisów. Kontrola została przeprowadzona 30.03.2017 r.
 7. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu przeprowadził kontrolę stanu sanitarno-technicznego obiektu przed sezonem letnim. Kontrola została przeprowadzona 28.04.2017 r.
 8. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Piszu przeprowadził kontrolę obiektów w użytkowaniu. Kontrola została przeprowadzona 30.05.2017 r.
 9. Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektor Pracy w Warszawie przeprowadził kontrolę prawnej ochrony pracy, w tym BHP. Kontrola została przeprowadzona w dniach 6, 7, 8.06.2017 r.
 10. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Świeciu przeprowadził kontrolę obiektu w użytkowaniu. Kontrola została przeprowadzona 20.06.2017 r.
 11. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 21-30.06.2017 r.
 12. Ministerstwo Energii przeprowadziło kontrolę wykonania zadań obronnych w ARM. Kontrola została przeprowadzona w dniach 25–28.07.2017 r.
 13. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu przeprowadził kontrolę stanu technicznego obiektów budowlanych. Kontrola została przeprowadzona w dniach 18.07 – 08.09.2017 r.
 14. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 11.08.2017 r.
 15. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 17–25.08.2017 r.
 16. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Olsztynie przeprowadził kontrolę przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska. Kontrola odbyła się w dniach 21–29.08.2017 r.
 17. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 13–20.09.2017 r.
 18. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olkuszu przeprowadziła kontrolę urządzeń do poboru i uzdatniania wody. Kontrola została przeprowadzona w dniu 18.09.2017 r.
 19. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów przeciwpożarowych; postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi. Kontrola została przeprowadzona w  dniach 26–27.09.2017 r.
 20. Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniu 25.10.2017 r.
 21. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olkuszu przeprowadziła kontrolę urządzeń do poboru i uzdatniania wody. Kontrola została przeprowadzona w dniu 08.11.2017 r.
 22. Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lubartowie przeprowadził kontrolę działalności magazynowania produktów pochodzenia zwierzęcego. Kontrola została przeprowadzona w dniu 15.11.2017 r.
 23. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniu 28.11.2017 r.
 24. Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach przeprowadził kontrolę spełniania warunków weterynaryjnych dla magazynowania produktów pochodzenia zwierzęcego. Kontrola została przeprowadzona w dniach 07–11.12.2017 r.
Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Tomasz Pośnik (20.12.2017)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (03.04.2017)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (20.12.2017)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych