[Archiwum] Sprzedaż ładowacza Cyklop i 4 wózków widłowych

11 Jul 2017, 14:00

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż ładowacza Cyklop i 4 wózków widłowych

 1. Ładowacz Cyklop
  • rok produkcji 1988
  • typ ładowacza – chwytakowy przyczepiany
  • symbol: T214/3
  • producent: Warfama Polska
  • zużycie części podzespołów proporcjonalne do okresu eksploatacji
  • Cena wywoławcza: 3 400,00 brutto
 1. Wózek podnośnikowy, czołowy z napędem gazowym RAK 1,6
  • rok produkcji 1997
  • silnik spalinowy FORD VSG 413, LPG
  • producent: Fabryka Urządzeń Transportowych Suchedniów
  • podnoszenia 4000 mm – maszt sprawny
  • nadwozie wózka: klatka
  • pojazd zarejestrowany w UDT
  • zużycie części podzespołów proporcjonalne do okresu eksploatacji
  • Cena wywoławcza: 8 800,00 brutto
 1. Wózek podnośnikowy, czołowy z napędem gazowym RAK 1,6
  • rok produkcji 1999
  • silnik spalinowy VW ADF 1,8 LPG
  • producent: Fabryka Urządzeń Transportowych Suchedniów
  • wys. podnoszenia 4000 mm – maszt sprawny
  • nadwozie wózka: klatka
  • pojazd zarejestrowany w UDT
  • zużycie części podzespołów proporcjonalne do okresu eksploatacji
  • Cena wywoławcza: 10 300,00 brutto
 1. Wózek widłowy spalinowy RAK 3B
  • rok produkcji 1980
  • silnik DIESEL - uszkodzony
  • producent: Fabryka Urządzeń Transportowych Suchedniów
  • wys. podnoszenia 3400 mm – maszt niesprawny
  • nadwozie wózka: klatka
  • ogumienie – zużyte w 100%
  • akumulator - brak
  • pojazd niezarejestrowany w UDT
  • zużycie części podzespołów proporcjonalne do okresu eksploatacji
  • Cena wywoławcza: 1 200,00 brutto
 1. Wózek widłowy elektryczny WW1213
  • rok produkcji 1985
  • silnik elektryczny - zużyty
  • producent: Fabryka Urządzeń Transportowych Suchedniów
  • wys. podnoszenia 3300 mm – maszt niesprawny
  • nadwozie wózka: otwarte
  • ogumienie – zużyte w 100%
  • akumulator - zużyty
  • pojazd niezarejestrowany w UDT
  • zużycie części podzespołów proporcjonalne do okresu eksploatacji
  • Cena wywoławcza: 1 000,00 brutto

Uwaga: Agencja nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny urządzeń i wózków.

 1. Zainteresowanych kupnem informujemy, że ww. wózki widłowe oraz ładowacz można oglądać od 12.07.2017 r. do 25.07.2017 r. w godz. 8.00-13.30 na terenie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Ełku, Nowa Wieś Ełcka ul. Wilcza 2, 19-300 Ełk, woj. warmińsko - mazurskie
 2. Osoba uprawniona do porozumiewania się w sprawie sprzedaży:
  Bogdan Przyborowski - Kierownik Składnicy
  tel. 87 620 13 66
 1. Sprzedaż odbędzie się w trybie przetargu pisemnego - zbierania ofert.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie i formie określonej w niniejszym ogłoszeniu, z oferowaną ceną zakupu nie mniejszą niż cena wywoławcza.
 3. Oferta przetargowa powinna być sporządzona zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki do niniejszego ogłoszenia.
 4. W ofercie należy podać: nazwę firmy oferenta, adres, NIP, REGON oraz proponowaną cenę zakupu brutto. W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.
 5. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na kupno ……………………………” w sekretariacie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Ełku, Nowa Wieś Ełcka ul. Wilcza 2, 19-300 Ełk w terminie do dnia 25.07.2017 r. do godz. 13.30. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
 6. W przypadku kiedy uczestnicy postępowania zaoferowali tą samą cenę, decyduje data i czas złożenia oferty tj. zostanie wybrana oferta wcześniej złożona.
 7. Otwarcia ofert dokona Komisja w dniu 25.07.2017 r. o godz. 13.45. Dopuszcza się obecność oferentów przy otwarciu ofert.
 8. O wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedający powiadomi oferenta na piśmie w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert.
 9. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej w ciągu 3 dni po wystawieniu faktury, oraz odebrać wózek własnym staraniem i na własny koszt.
 10. Oferty złożone (przesłane) nie podlegają zwrotowi, a będą stanowiły przechowywaną przez sprzedającego dokumentację przeprowadzonej procedury.
 11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny unieważnienia.

Do pobrania

Załącznik nr 1 - oferta (rozmiar: 40,5 kB)

Załącznik nr 2 - oferta (rozmiar: 40,5 kB)

Załącznik nr 3 - oferta (rozmiar: 40,5 kB)

Załącznik nr 4 - oferta (rozmiar: 40,5 kB)

Załącznik nr 5 - oferta (rozmiar: 40,5 kB)

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Marek Podgórski (11.07.2017)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (11.07.2017)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (11.07.2017)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych