[Archiwum] Sprzedaż samochodu osobowego użytkowanego w Składnicy ARM w Ełku: Skoda Octavia II 2.0 FSI

03 Aug 2017, 11:56

Ogłasza przetrag pisemny na sprzedaż samochodu osobowego SKODA OCTAVIA II 2.0. FSI Ambiente:

 • rok produkcji 2005
 • rodzaj nadwozia kombi (uniwersalne), 5 drzwiowe, 5 osobowe
 • liczba siedzeń 5,
 • kolor srebrny, 2-warstwowy z efektem metalicznym
 • przebieg 274300 km,
 • badanie techniczne do 12.01.2018 r.,
 • dopuszczalna masa całkowita 1985 kg,
 • rodzaj silnika z zapłonem iskrowym (wtrysk)
 • pojemność/Moc silnika 1984 ccm/110kW (150KM)
 • rodzaj skrzyni biegów manualna,
 • rodzaj napędu przedni,
 • radioodtwarzacz, Tak
 • Cena wywoławcza 10 480,00 zł brutto

Uwaga: Agencja nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny samochodu.

Zainteresowanych kupnem informujemy, że ww. samochód można oglądać w dni powszednie od dnia ukazania się ogłoszenia tj. od 14.08.2017 r., w godz. 7:30 - 14:30 do dnia 16.08.2017 r. do godz. 10:00 w Składnicy ARM w Ełku, Nowa Wieś Ełcka, ul. Wilcza 2, 19-301 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się w sprawie sprzedaży jest:

Bogdan Przyborowski - Kierownik Składnicy w Ełku

Tel. 87 620 44 77

Sprzedaż samochodu, o którym mowa w ogłoszeniu odbędzie się w trybie przetargu pisemnego - zbierania ofert.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie i formie określonej w niniejszym ogłoszeniu.

Oferta przetargowa winna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

W ofercie należy podać: nazwę firmy oferenta, adres, NIP, REGON oraz proponowaną cenę zakupu brutto, a w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, adres, NIP.

Oferta powinna być złożona w zapieczętowanej kopercie z napisem „OFERTA NA KUPNO SAMOCHODU SKODA OCTAVIA II 2.0 FSI, 2005" w sekretariacie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Ełku, Nowa Wieś Ełcka, ul. Wilcza 2, 19-301 Ełk, w terminie do dnia 16.08.2017 r. do godz. 10:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

W przypadku, kiedy uczestnicy przetargu zaoferowali tą samą cenę, decyduje data i czas złożenia oferty tj. zostanie wybrana oferta wcześniej złożona.

Otwarcia ofert dokona Komisja w dniu 16.08.2017 r. o godz. 10:10. Dopuszcza się obecność oferentów przy otwarciu ofert.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Agencja powiadomi oferenta w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert. Powiadomienie o wyborze przekazane zostanie faksem lub drogą elektroniczną na adres email wskazany w ofercie. Podstawą odbioru samochodu będzie dokonanie przelewu oferowanej kwoty w terminie 7 dni od daty wysłania powiadomienia, na konto bankowe BGK O/Warszawa, nr konta 16 1130 1017 0000 3159 1520 0035. W przypadku braku środków na koncie Agencji w wymaganym terminie sprzedaż samochodu zostanie unieważniona.

Nabywca zobowiązany jest do odbioru zakupionego samochodu własnym staraniem i na własny koszt.

Oferty złożone (przesłane) nie podlegają zwrotowi, a będą stanowiły dokumentację przeprowadzonej procedury przechowywanej przez sprzedającego.

Do pobrania

Załącznik nr 1 - oferta (rozmiar: 34,5 kB) 

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Bogdan Ciesielski (02.08.2017)
Pierwsza publikacja: Aleksandra Sienkiewicz (03.08.2017)
Ostatnia publikacja: Aleksandra Sienkiewicz (03.08.2017)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych