[Archiwum] Sprzedaż wózka widłowego RAK 1,6

10 Aug 2017, 08:20

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż wózka jezdniowego podnośnikowego:

Wózek podnośnikowy, czołowy z napędem gazowym RAK 1,6

 • rok produkcji 1999
 • silnik spalinowy LPG VW ADF 1,8, 1781
 • producent: Fabryka Urządzeń Transportowych Suchedniów
 • długość wideł 100 cm,
 • wys. podnoszenia 3300 mm
 • nadwozie wózka: otwarte z daszkiem,
 • ogumienie: 21x8-9 14PR MITAS FL-2szt.,16x6-8 MITAS FL-08-2szt.
 • pojazd zarejestrowany w UDT
 • zużycie części podzespołów proporcjonalne do okresu eksploatacji

Cena wywoławcza: 3 400,00 zł brutto

Uwaga: Agencja nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny wózka.

 1. Zainteresowanych kupnem informujemy, że ww. wózek widłowy można oglądać od 10.08.2017 r. do 25.08.2017 r. w godz. 8.00-14.00 na terenie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Starym Sączu, Stary Sącz, ul. Węgierska 12, 33-340 Stary Sącz, woj. małopolskie
 2. Osoba uprawniona do porozumiewania się w sprawie sprzedaży:
  Robert Brach - Kierownik Składnicy
  tel. 18 449 26 70
  Irena Bojdo Tomasiak – Kierownik Zespołu Technicznego
  tel. 18 449 26 69
 1. Sprzedaż wózka, o którym mowa w ogłoszeniu odbędzie się w trybie przetargu pisemnego - zbierania ofert.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie i formie określonej w niniejszym ogłoszeniu, z oferowaną ceną zakupu nie mniejszą niż cena wywoławcza.
 3. Oferta przetargowa powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 4. W ofercie należy podać: nazwę firmy oferenta, adres, NIP, REGON oraz proponowaną cenę zakupu brutto.
 5. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na kupno wózka widłowego RAK 1,6” w sekretariacie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Starym Sączu, Stary Sącz, ul. Węgierska 12, 33-340 Stary Sącz, woj. małopolskie w terminie do dnia 25.08.2017 r. do godz. 14.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
 6. W przypadku kiedy uczestnicy postępowania zaoferowali tą samą cenę, decyduje data i czas złożenia oferty tj. zostanie wybrana oferta wcześniej złożona.
 7. Otwarcia ofert dokona Komisja w dniu 28.08.2017 r. o godz. 9.00. Dopuszcza się obecność oferentów przy otwarciu ofert.
 8. O wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedający powiadomi oferenta na piśmie w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert.
 9. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej w ciągu 3 dni po wystawieniu faktury, oraz odebrać wózek własnym staraniem i na własny koszt.
 10. Oferty złożone (przesłane) nie podlegają zwrotowi, a będą stanowiły przechowywaną przez sprzedającego dokumentację przeprowadzonej procedury.
 11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny unieważnienia.

Do pobrania

załacznik nr 1 - oferta (rozmiar: 41 kB)

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Bogdan Ciesielski (09.08.2017)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (10.08.2017)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (10.08.2017)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych