[Archiwum] Sprzedaż samochodu osobowego użytkowanego w Składnicy ARM w Kamienicy Królewskiej: Peugeot Partner

21 Aug 2017, 07:32

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

Ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż samochodu osobowego PEUGEOT Partner Origin 1,6 HDI

 • rok produkcji 2008,
 • rodzaj nadwozia Kombivan,
 • liczba miejsc 5,
 • kolor czerwony,
 • przebieg 218 410 km,
 • badanie techniczne do 05.01.2018 r.,
 • dopuszczalna masa całkowita 1880 kg,
 • rodzaj silnika z zapłonem samoczynnym,
 • pojemność/moc silnika 1560 cm3/55 kW (75 KM),
 • rodzaj skrzyni biegów manualna,
 • rodzaj napędu przedni,
 • radioodtwarzacz,
 • Cena wywoławcza: 6 800,00 zł brutto

Uwaga: Agencja nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny samochodu.

 1. Zainteresowanych kupnem informujemy, że ww. samochód można oglądać w dni powszednie od dnia ukazania się ogłoszenia do 07.09.2017 r. w godz. 7:30 - 14:30 a w dniu 08.09.2017 r. w godz. 7.30-10.00 na terenie Składnicy ARM w Kamienicy Królewskiej, 83-342 Kamienica Królewska.
 2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się w sprawie sprzedaży jest:
  Janusz Zdroik - Kierownik Składnicy w Kamienicy Królewskiej,
  Bartłomiej Marciński - Kierownik Magazynów
  tel. 58 681 60 97
 3. Sprzedaż samochodu, o którym mowa w ogłoszeniu odbędzie się w trybie przetargu pisemnego - zbierania ofert.
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie i formie określonej w niniejszym ogłoszeniu.
 5. Oferta przetargowa winna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 6. W ofercie należy podać: nazwę firmy oferenta, adres, NIP, REGON oraz proponowaną cenę zakupu brutto, a w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, adres, NIP.
 7. Oferta powinna być złożona w zapieczętowanej kopercie z napisem „Oferta na kupno samochodu” w sekretariacie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Kamienicy Królewskiej, 83-342 Kamienica Królewska, w terminie do dnia 08.09.2017 r. 2017 r. do godz. 10:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
 8. W przypadku kiedy uczestnicy przetargu zaoferowali tą samą cenę, decyduje data i czas złożenia oferty tj. zostanie wybrana oferta wcześniej złożona.
 9. Otwarcia ofert dokona Komisja w dniu 08.09.2017 r. o godz. 10:15. Dopuszcza się obecność oferentów przy otwarciu ofert.
 10. O wyborze najkorzystniejszej oferty Agencja powiadomi oferenta w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert. Powiadomienie o wyborze przekazane zostanie faksem lub drogą elektroniczną na adres email wskazany w ofercie. W przypadku obecności oferenta przy otwarciu ofert, za termin powiadomienia uznaje się datę otwarcia ofert. Podstawą odbioru samochodu będzie dokonanie przelewu oferowanej kwoty w terminie 7 dni od daty wysłania powiadomienia, na konto bankowe BGK 92 1130 1017 0000 3159 1520 0025.
 11. W przypadku braku środków na koncie Agencji w wymaganym terminie, sprzedaż samochodu zostanie unieważniona.
 12. Nabywca zobowiązany jest do odbioru zakupionego samochodu własnym staraniem i na własny koszt.
 13. Oferty złożone (przesłane) nie podlegają zwrotowi, a będą stanowiły dokumentację przeprowadzonej procedury przechowywanej przez sprzedającego.

Do pobrania

Załącznik nr 1 - oferta (rozmiar: 33,5 kB)

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Marek Podgórski (17.08.2017)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (21.08.2017)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (21.08.2017)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych