[Archiwum] Sprzedaż samochodu osobowego użytkowanego w Składnicy ARM w Lisowicach: Skoda Octavia II 2.0 FSI

24 Aug 2017, 09:53

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

Ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż samochodu osobowego Skoda Octavia II 2.0 FSI:

 • rok produkcji 2005,
 • rodzaj nadwozia liftback 5 drzwiowy,
 • liczba siedzeń 5,
 • kolor srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym,
 • przebieg 287487 km,
 • badanie techniczne do 19.08.2017 r.,
 • dopuszczalna masa całkowita 1970kg,
 • rodzaj silnika z zapłonem iskrowym,
 • pojemność/Moc silnika 1984 ccm/110kW (150km),
 • rodzaj skrzyni biegów manualna,
 • rodzaj napędu przedni,
 • radioodtwarzacz,
 • Cena wywoławcza: 8 320,00 zł brutto

Uwaga: Agencja nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny samochodu.

 1. Zainteresowanych kupnem informujemy, że ww. samochód można oglądać w dni powszednie od dnia ukazania się ogłoszenia do 07.09.2017 r., w godz. 7:30 - 14:30, a w dniu 08.09.2017 r. w godz. 7.30-10.00 na terenie Składnicy ARM w Lisowicach, 59-230 Prochowice.
 2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się w sprawie sprzedaży jest:
  Włodzimierz Kusajko - Kierownik Składnicy w Lisowicach,
  Zbigniew Mojak - Kierownik Zespołu Technicznego
  tel. 76 85 85 110
 3. Sprzedaż samochodu, o którym mowa w ogłoszeniu odbędzie się w trybie przetargu pisemnego - zbierania ofert.
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie i formie określonej w niniejszym ogłoszeniu.
 5. Oferta przetargowa winna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 6. W ofercie należy podać: nazwę firmy oferenta, adres, NIP, REGON oraz proponowaną cenę zakupu brutto, a w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, adres, NIP.
 7. Oferta powinna być złożona w zapieczętowanej kopercie z napisem „Oferta na kupno samochodu" w sekretariacie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Lisowicach, 59-230 Prochowice, w terminie do dnia 08.09.2017 r. do godz. 10:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
 8. W przypadku kiedy uczestnicy przetargu zaoferowali tą samą cenę, decyduje data i czas złożenia oferty tj. zostanie wybrana oferta wcześniej złożona.
 9. Otwarcia ofert dokona Komisja w dniu 08.09.2017r. o godz. 10:15. Dopuszcza się obecność oferentów przy otwarciu ofert.
 10. O wyborze najkorzystniejszej oferty Agencja powiadomi oferenta w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert. Powiadomienie o wyborze przekazane zostanie faksem lub drogą elektroniczną na adres email wskazany w ofercie. W przypadku obecności oferenta przy otwarciu ofert, za termin powiadomienia uznaje się datę otwarcia ofert. Podstawą odbioru samochodu będzie dokonanie przelewu oferowanej kwoty w terminie 7 dni od daty wysłania powiadomienia, na konto bankowe BGK O/Wrocław, nr konta 73 1130 1033 0018 8153 5120 0001.
 11. W przypadku braku środków na koncie Agencji w wymaganym terminie sprzedaż samochodu zostanie unieważniona.
 12. Nabywca zobowiązany jest do odbioru zakupionego samochodu własnym staraniem i na własny koszt.
 13. Oferty złożone (przesłane) nie podlegają zwrotowi, a będą stanowiły dokumentację przeprowadzonej procedury przechowywanej przez sprzedającego.

Do pobrania

Załącznik nr 1 - oferta (rozmiar: 33,5 kB)

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Marek Podgórski (17.08.2017)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (21.08.2017)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (24.08.2017)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych