[Archiwum] Sprzedaż samochodu osobowego użytkowanego w Składnicy ARM w Strzałkowie: Skoda Octavia II 1.9 TDI

21 Aug 2017, 07:32

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

Ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż samochodu osobowego Skoda Octavia II 1.9 TDI:

 • rok produkcji 2004,
 • rodzaj nadwozia liftback 5 drzwiowy,
 • liczba siedzeń 5,
 • kolor beżowy 2-warstwowy z efektem metalicznym,
 • przebieg 263382 km,
 • badanie techniczne do 05.12.2017 r.,
 • dopuszczalna masa całkowita 1970kg,
 • rodzaj silnika z zapłonem iskrowym,
 • pojemność/Moc silnika 1896 ccm/77kW (105km),
 • rodzaj skrzyni biegów manualna,
 • rodzaj napędu przedni,
 • radioodtwarzacz,
 • Cena wywoławcza 9 120,00 zł brutto

Uwaga: Agencja nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny samochodu.

 1. Zainteresowanych kupnem informujemy, że ww. samochód można oglądać w dni powszednie od dnia ukazania się ogłoszenia do 07.09.2017 r., w godz. 7:30 - 14:30, a w dniu 08.09.2017 w godz. 7.30-10.00 na terenie Składnicy ARM w Strzałkowie, 62-420 Strzałkowo, Al. Wyszyńskiego 1.
 2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się w sprawie sprzedaży jest:
  Jan Dąbek - Kierownik Składnicy w Strzałkowie,
  Marcin Majchrowicz – Specjalista w Zespole Technicznym
  tel. 63 275 03 15
 3. Sprzedaż samochodu, o którym mowa w ogłoszeniu odbędzie się w trybie przetargu pisemnego - zbierania ofert.
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie i formie określonej w niniejszym ogłoszeniu.
 5. Oferta przetargowa winna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 6. W ofercie należy podać: nazwę firmy oferenta, adres, NIP, REGON oraz proponowaną cenę zakupu brutto, a w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, adres, NIP.
 7. Oferta powinna być złożona w zapieczętowanej kopercie z napisem „Oferta na kupno samochodu” w sekretariacie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Strzałkowie, 62-420 Strzałkowo, w terminie do dnia 08.09. 2017 r. do godz. 10:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
 8. W przypadku kiedy uczestnicy przetargu zaoferowali tą samą cenę, decyduje data i czas złożenia oferty tj. zostanie wybrana oferta wcześniej złożona.
 9. Otwarcia ofert dokona Komisja w dniu 08.09.2017 r. o godz. 10:15. Dopuszcza się obecność oferentów przy otwarciu ofert.
 10. O wyborze najkorzystniejszej oferty Agencja powiadomi oferenta w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert. Powiadomienie o wyborze przekazane zostanie faksem lub drogą elektroniczną na adres email wskazany w ofercie. W przypadku obecności oferenta przy otwarciu ofert, za termin powiadomienia uznaje się datę otwarcia ofert. Podstawą odbioru samochodu będzie dokonanie przelewu oferowanej kwoty w terminie 7 dni od daty wysłania powiadomienia, na konto bankowe BGK nr konta 27 1130 1017 0000 3159 1520 0031.
 11. W przypadku braku środków na koncie Agencji w wymaganym terminie sprzedaż samochodu zostanie unieważniona.
 12. Nabywca zobowiązany jest do odbioru zakupionego samochodu własnym staraniem i na własny koszt.
 13. Oferty złożone (przesłane) nie podlegają zwrotowi, a będą stanowiły dokumentację przeprowadzonej procedury przechowywanej przez sprzedającego.

Do pobrania

Załącznik nr 1 - oferta (rozmiar: 34,5 kB)

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Marek Podgórski (17.08.2017)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (21.08.2017)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (21.08.2017)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych