[Archiwum] Sprzedaż dwóch wózków widłowych RAK 1,6

05 Mar 2018, 07:30

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż dwóch wózków widłowych typu RAK 1,6.

 1. Wózek widłowy podnośnikowy, typ RAK 1.6, nr inw. 4705000149
 • rok produkcji: 1996,
 • przebieg: 4610 mtg,
 • udźwig: 1600 kg,
 • wysokość podnoszenia: 2640 mm,
 • długość wideł: 1000 mm,
 • masa własna: 2570 kg
 • rodzaj silnika: spalinowy LPG, Ford model VSG 413 czterocylindrowy rzędowy, chłodzony cieczą,
 • producent: Fabryka Urządzeń Transportowych Suchedniów
 • kolor: żółty,
 • cena wywoławcza: 7 300,00 zł brutto
 1. Wózek widłowy podnośnikowy, typ RAK 1.6, nr inw. 4705000143
 • rok produkcji: 1997,
 • przebieg: 3309 mtg,
 • udźwig: 1600 kg,
 • wysokość podnoszenia: 2640 mm,
 • długość wideł: 1000 mm,
 • masa własna: 2570 kg
 • rodzaj silnika: spalinowy LPG, Ford model VSG 413 czterocylindrowy rzędowy, chłodzony cieczą,
 • producent: Fabryka Urządzeń Transportowych Suchedniów
 • kolor: żółty,
 • cena wywoławcza :7 900,00 zł brutto

Uwaga: Agencja nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny wózków.

 1. Zainteresowanych kupnem informujemy, że ww. wózki można oglądać w dni powszednie od dnia 05.03.2018 r. do 19.03.2018 r., w godz. 7:30 - 14:30, na terenie Składnicy ARM w Zalesiu, Zalesie Golczowskie, ul. Główna 4, 32-310 Klucze, woj. małopolskie.
 2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się w sprawie sprzedaży jest:
  Piotr Walasik – Kierownik Składnicy w Zalesiu
  Jacek Stajno – Kierownik Zespołu Technicznego
  tel. 32 642 87 52
 3. Sprzedaż ww. wózków widłowych, o których mowa w ogłoszeniu odbędzie się w trybie przetargu pisemnego - zbierania ofert.
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie i formie określonej w niniejszym ogłoszeniu.
 5. Oferta przetargowa winna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 6. W ofercie należy podać: nazwę firmy oferenta, adres, NIP, REGON oraz proponowaną cenę zakupu brutto, a w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, adres, NIP.
 7. Oferta powinna być złożona w zapieczętowanej kopercie z napisem „Oferta na kupno wózka widłowego nr inw. ……………” w sekretariacie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Zalesiu, Zalesie Golczowskie, ul. Główna 4, 32 – 310 Klucze w terminie do dnia 20.03.2018 r. do godz. 10:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
 8. W przypadku kiedy uczestnicy przetargu zaoferowali tą samą cenę, decyduje data i czas złożenia oferty tj. zostanie wybrana oferta wcześniej złożona.
 9. Otwarcia ofert dokona Komisja w dniu 20.03.2018 r. o godz. 10:15. Dopuszcza się obecność oferentów przy otwarciu ofert.
 10. O wyborze najkorzystniejszej oferty Agencja powiadomi oferenta na piśmie w terminie 14 dni od dnia otwarcia ofert.
 11. Nabywca jest zobowiązany zawrzeć umowę najpóźniej 14 dni od powiadomienia o wyborze jego oferty oraz zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży. Nabywca zobowiązany jest do odbioru zakupionego samochodu własnym staraniem i na własny koszt.
 12. Oferty złożone (przesłane) nie podlegają zwrotowi, a będą stanowiły dokumentację przeprowadzonej procedury przechowywanej przez Sprzedającego.

Do pobrania

Załącznik nr 1 - oferta (rozmiar: 27.5 kB)

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Leszek Polakowski (28.02.2018)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (05.03.2018)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (05.03.2018)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych