[Archiwum] Ogłoszenie na wybór brokera ubezpieczeniowego

29 Apr 2019, 14:24

Organizator postępowania:

Agencja Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa
tel. 22 33 09 100, fax 22 36 09 101

Ogłoszenie o postępowaniu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Agencji Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie

zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 381 t.j.) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 2210 j.t. i 2243)

  1. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest złożenie oferty.
  2. Ofertę należy złożyć w siedzibie ARM w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 45, wejście A, piętro 11, w recepcji w terminie do dnia 15.05.2019 r. do godziny 15:00, lub przesłać na adres:
Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

- w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Agencji Rezerw Materiałowych. Nie otwierać przed terminem składania ofert, tj. do dnia 15.05.2019 r. do godz. 15.00”.

  1. Warunki dopuszczenia oferty do postępowania zawarte są w „Regulaminie postępowania”.
  2. Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny w każdym terminie.

Pliki do pobrania:

  1. Regulamin Postępowania (rozmiar: 141.5 kB)
  2. Załącznik Nr 1 do Regulaminu postępowania – Formularz Ofertowy (rozmiar: 30.5 kB)
  3. Załącznik Nr 2 do Regulaminu postępowania – Kryteria Ocen (rozmiar: 39.5 kB)
  4. Załącznik Nr 3 do Regulaminu postępowania – Oświadczenie Brokera (rozmiar: 30.5 kB)
Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Agata Orzyłowska-Fedak (29.04.2019)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (29.04.2019)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (29.04.2019)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych