[Archiwum] Sprzedaż samochodu ciężarowego użytkowanego w Składnicy ARM w Szepietowie: Ford Transit

20 maja 2019, 07:30

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3.5t. Samochód ciężarowy marki Ford Transit:

 • model FT 300 2.2 TDCi Kat. MR 07 E4 3.0t
 • furgon 4 drzwiowy 3+3 osobowy
 • rok produkcji 2008
 • kolor biały
 • przebieg 122 315 km
 • badanie techniczne do 18.12.2019 r.
 • dopuszczalna masa całkowita 3000kg/1420kg
 • rodzaj silnika z zapłonem samoczynnym
 • pojemność/Moc silnika 2198 ccm/81kW (110KM)
 • rodzaj skrzyni biegów manualna
 • rodzaj napędu przedni
 • klimatyzacja
 • radio
 • kpl. opon zimowych

Cena wywoławcza: 16 000,00 zł brutto

Uwaga: Agencja nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny samochodu.

 1. Zainteresowanych kupnem informujemy, że ww. samochód można oglądać od 20.05.2019 r. do 04.06.2019 r. w godz. 8.00-14.00 na terenie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Szepietowie, ul. Przemysłowa 2, woj. podlaskie.
 2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się w sprawie sprzedaży są:
  Józef Zaremba – Kierownik Składnicy
  tel. 86 476 02 92, 604 092 835
  Iwona Jankowska – Kierownik magazynu
  tel. 86 476 02 92
 3. Sprzedaż samochodu, o którym mowa w ogłoszeniu odbędzie się w trybie przetargu pisemnego - zbierania ofert.
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie i formie określonej w niniejszym ogłoszeniu, z oferowaną ceną zakupu nie mniejszą niż cena wywoławcza.
 5. Oferta przetargowa powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 6. W ofercie należy podać: nazwę firmy oferenta, adres, NIP, REGON oraz proponowaną cenę zakupu brutto, a w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko, adres, NIP.
 7. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na kupno samochodu” w sekretariacie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Szepietowie, ul. Przemysłowa 2, 18-210 Szepietowo w terminie do dnia 04.06.2019 r. do godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
 8. W przypadku kiedy uczestnicy postępowania zaoferowali tę samą cenę, decyduje data i czas złożenia oferty tj. zostanie wybrana oferta wcześniej złożona.
 9. Otwarcia ofert dokona Komisja w dniu 04.06.2019 r. o godz. 12.30. Dopuszcza się obecność oferentów przy otwarciu ofert.
 10. O wyborze najkorzystniejszej oferty Agencja powiadomi oferenta w terminie 14 dni od dnia otwarcia ofert. Powiadomienie o wyborze przekazane zostanie faksem lub drogą elektroniczną na adres email wskazany w ofercie. Podstawą odbioru samochodu będzie dokonanie przelewu oferowanej kwoty w terminie do 7 dni od daty wysłania powiadomienia, na wskazane konto bankowe . W przypadku braku środków na koncie Agencji w wymaganym terminie sprzedaż samochodu zostanie unieważniona.
 11. Nabywca zobowiązany jest do odbioru zakupionego samochodu własnym staraniem i na własny koszt.
 12. Oferty złożone (przesłane) nie podlegają zwrotowi, a będą stanowiły dokumentację przeprowadzonej procedury przechowywanej przez sprzedającego.
 13. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922):
  • administratorem uzyskanych danych osobowych jest Agencja Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45,
  • dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania oraz (w przypadku wyboru oferty) nie będą udostępnione innym odbiorcom, chyba że wynika to z przepisów prawa, a po zakończeniu postępowania przetwarzane będą do celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506),
  • osoby uczestniczące w czynnościach mających na celu złożenie oferty oraz w przypadku wyboru oferty, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  • podanie Agencji danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania.
 14. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny unieważnienia.

Załącznik nr 1 - oferta (rozmiar: 35.5 kB)

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Leszek Polakowski (13.05.2019)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (20.05.2019)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (20.05.2019)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych