[Archiwum] Sprzedaż samochodu ciężarowego użytkowanego w Składnicy ARM w Zalesiu: Fiat Ducato 30 2.2 M-jet

21 maja 2019, 10:53

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż samochodu ciężarowego FIAT DUCATO 30 2.2 M-jet:

 • rok produkcji 2008,
 • rodzaj nadwozia furgon z podwyższonym dachem, wydłużony, 4 drzwiowy
 • liczba siedzeń 3,
 • kolor granatowy,
 • przebieg 95775 km,
 • badanie techniczne do 16.11.2019 r.,
 • dopuszczalna masa całkowita 3000 kg,
 • rodzaj silnika z zapłonem samoczynnym,
 • pojemność/Moc silnika 2198,00 cm3/74kW (101KM)
 • rodzaj skrzyni biegów manualna,
 • rodzaj napędu przedni,
 • klimatyzacja
 • radio
 • opon zimowych

Cena wywoławcza: 23 985,00 zł brutto

Uwaga: Agencja nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny samochodu.

 1. Zainteresowanych kupnem informujemy, że ww. samochód można oglądać w dni powszednie od dnia ukazania się ogłoszenia do 31.05.2019 r., w godz. 7:30 - 14:30, a w dniu 03.06.2019 r. do godz. 10:00 na terenie Składnicy ARM w Zalesiu, Zalesie Golczowskie, ul. Główna 4, 32 – 310 Klucze, woj. małopolskie.
 2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się w sprawie sprzedaży są:
  Piotr Walasik – Kierownik Składnicy w Zalesiu
  Jacek Stajno – Kierownik Zespołu Technicznego
  tel. 32 642 87 52
 3. Sprzedaż samochodu, o którym mowa w ogłoszeniu odbędzie się w trybie przetargu pisemnego - zbierania ofert.
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie i formie określonej w niniejszym ogłoszeniu, z oferowaną ceną zakupu nie mniejszą niż cena wywoławcza.
 5. Oferta przetargowa powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 6. W ofercie należy podać: nazwę firmy oferenta, adres, NIP, REGON oraz proponowaną cenę zakupu brutto, a w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko, adres, NIP.
 7. Oferta powinna być złożona w zapieczętowanej kopercie z napisem „Oferta na kupno samochodu” w sekretariacie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Zalesiu, Zalesie Golczowskie, ul. Główna 4, 32 – 310 Klucze w terminie do dnia 03.06.2019 r. do godz. 10:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
 8. W przypadku kiedy uczestnicy przetargu zaoferowali tą samą cenę, decyduje data i czas złożenia oferty tj. zostanie wybrana oferta wcześniej złożona.
 9. Otwarcia ofert dokona Komisja w dniu 03.06.2019 r. o godz. 10:30. Dopuszcza się obecność oferentów przy otwarciu ofert.
 10. O wyborze najkorzystniejszej oferty Agencja powiadomi oferenta w terminie do 14 dni od dnia otwarcia ofert. Powiadomienie o wyborze przekazane zostanie faksem lub drogą elektroniczną na adres email wskazany w ofercie. Podstawą odbioru samochodu będzie dokonanie przelewu oferowanej kwoty w terminie do 7 dni od daty wysłania powiadomienia, na wskazane konto bankowe . W przypadku braku środków na koncie Agencji w wymaganym terminie sprzedaż samochodu zostanie unieważniona.
 11. Nabywca zobowiązany jest do odbioru zakupionego samochodu własnym staraniem i na własny koszt.
 12. Oferty złożone (przesłane) nie podlegają zwrotowi, a będą stanowiły dokumentację przeprowadzonej procedury przechowywanej przez sprzedającego.
 13. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922):
  • administratorem uzyskanych danych osobowych jest Agencja Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45,
  • dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania oraz (w przypadku wyboru oferty) nie będą udostępnione innym odbiorcom, chyba że wynika to z przepisów prawa, a po zakończeniu postępowania przetwarzane będą do celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506),
  • osoby uczestniczące w czynnościach mających na celu złożenie oferty oraz w przypadku wyboru oferty, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  • podanie Agencji danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania.
 14. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny unieważnienia.

Załącznik nr 1 - oferta (rozmiar: 34.5 kB)

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Leszek Polakowski (16.05.2019)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (21.05.2019)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (21.05.2019)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych