[Archiwum] Dostawa sprzętu komputerowego – znak sprawy: BPzp.261.9.2020

17 Mar 2020, 11:04

Ogłoszenie o zamówieniu 22.12 kB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 506 kB

Załącznik do OPZ - wyniki testów 342.79 kB

Pytania i odpowiedzi, zmiana treści SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert:

Pytania i odpowiedzi, zmiana treści SIWZ 666.5 kB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 12.33 kB

Pytania i odpowiedzi, zmiana treści SIWZ:

Pytania i odpowiedzi, zmiana treści SIWZ 663.5 kB

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert 49 kB

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze oferty 669 kB

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Maciej Jankowski (18.02.2020)
Ostatnia publikacja: Maciej Jankowski (17.03.2020)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych