Sprawozdanie Finansowe Agencji Rezerw Materiałowych za rok obrotowy 2019

01 Jul 2020, 12:27

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (rozmiar: 492.55 kB)

Bilans (rozmiar: 576.34 kB)

Rachunek zysków i strat (rozmiar: 633.76 kB)

Zestawienie zmian w funduszu własnym (rozmiar: 385.19 kB)

Rachunek przepływów pieniężnych (rozmiar: 634.5 kB)

Sprawozdanie biegłego rewidenta (rozmiar: 763.6 kB)

Pismo Ministra Klimatu dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego (rozmiar: 283.34 kB)

Informacja ARM o przeznaczeniu wyniku finansowego (rozmiar: 494.85 kB)

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Piotr Ustianowski (01.07.2020)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (01.07.2020)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (01.07.2020)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych