[Archiwum] Termomodernizacja dachu budynku magazynowego w Składnicy ARM w Komorowie – znak sprawy: BZ.261.45.2020

01 Sep 2020, 12:23

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu 389.55 kB

Specyfikacja istotnych warunków zamóienia:

SIWZ 417.5 kB

Dokumentacja projektowa 667.49 kB

Wyjaśnienia treści SIWZ:

Wyjaśnienia treści SIWZ 71.02 kB

Wyjaśninia treści SIWZ z dnia 05.08.2020 r.:

wyjasnienia tresci siwz z dnia 05.08.2020.docx 69.41 kB

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 07.08.2020 r.:

wyjasnienia tresci siwz z dnia 07.08.2020.docx 72.32 kB

przedmiar robot - aktualizacja.pdf 190.53 kB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf 198.7 kB

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert 170.01 kB

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze oferty 50.12 kB

 

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Maciej Jankowski (24.07.2020)
Ostatnia publikacja: Maciej Jankowski (01.09.2020)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych