[Archiwum] Dostawa, wdrożenie i uruchomienie systemu do zarządzania stacjami roboczymi wraz z modułem Mobile Device Management– znak sprawy: BZ.261.54.2020

10 Sep 2020, 10:46

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu 391.91 kB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ 457 kB

Wyjaśnienia treści SIWZ:

Wyjaśnienia treści SIWZ 48.53 kB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 371.3 kB

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert 168.12 kB

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze oferty 43.42 kB

 

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Maciej Jankowski (18.08.2020)
Ostatnia publikacja: Monika Stefaniak (10.09.2020)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych