[Archiwum] Wykonanie instalacji wewnętrznej gazu niskiego ciśnienia w Składnicy ARM w Szepietowie – znak sprawy: BZ.261.83.2020

01 Dec 2020, 11:13

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu 143.47 kB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ 452 kB

Dokumentacja projektowa 8.52 MB

Wyjaśnienia treści SIWZ:

Wyjaśnienia treści SIWZ 167.89 kB

Informacja z otwarcia ofert:

informacja z otwarcia ofert 168.36 kB

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze oferty 170.42 kB

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Maciej Jankowski (09.11.2020)
Ostatnia publikacja: Maciej Jankowski (01.12.2020)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych