[Archiwum] Świadczenie usług telekomunikacyjnych Wirtualnych Sieci Prywatnych (MPLS VPN) i usługi jakości (SLA) w Centrali i 13 jednostkach ARM – znak sprawy: BZ.261.84.2020

02 Dec 2020, 09:46

Ogłoszenie o zamówieniu nr 608627-N-2020 z dnia 10.11.2020 r.:

ogloszenie o zamowieniu 389.39 kB

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

specyfikacja istotnych warunkow zamowienia 423.5 kB

zalacznik nr 6 do siwz ipu 115.86 kB

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:

ogloszenie o zmianie ogloszenia 198.39 kB

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 18.11.2020 r.:

wyjasnienia tresci siwz 52.79 kB

Informacja z otwarcia ofert:

informacja z otwarcia ofert 169.8 kB

Informacja o unieważnieniu postępowania:

informacja o uniewaznieniu 69.45 kB

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Monika Stefaniak (10.11.2020)
Ostatnia publikacja: Monika Stefaniak (02.12.2020)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych