Sprawowozdanie finansowe Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych za rok obrotowy 2020

11 Aug 2021, 10:31

Pliki w formacie PDF

  • Wprowadzenie do sprawozdania (rozmiar 402.19 kB)
  • Bilans (rozmiar 488.04 kB) 
  • Rachunek zysków i strat (rozmiar 535.98 kB)
  • Zestawienie zmian w funduszu własnym (rozmiar 286.26 kB)
  • Rachunek przepływów pieniężnych (rozmiar 535.11 kB)
  • Sprawozdanie biegłego rewidenta (rozmiar 508.1 kB)
  • Pismo Prezesa Rady Ministrów dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego (rozmiar 99.53 kB)
  • Informacja RARS o przeznaczeniu wyniku finansowego (rozmiar 52.05 kB)
Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Celina Grądzka (10.08.2021)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (11.08.2021)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (11.08.2021)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych