Sprawozdanie finansowe Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych za rok obrotowy 2021

07 Jul 2022, 16:55

Pliki w formacie PDF

  • Wprowadzenie do sprawozdania (rozmiar 488.91 kB)
  • Bilans (rozmiar 380.47 kB) 
  • Rachunek zysków i strat (rozmiar 535.71 kB)
  • Zestawienie zmian w funduszu własnym (rozmiar 271.84 kB)
  • Rachunek przepływów pieniężnych (rozmiar 393.46 kB)
  • Sprawozdanie biegłego rewidenta (rozmiar 520.44 kB)
  • Pismo Prezesa Rady Ministrów dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego (rozmiar 66.32 kB)
  • Informacja RARS o przeznaczeniu wyniku finansowego (rozmiar 32.98 kB)
Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Celina Grądzka (07.07.2022)
Pierwsza publikacja: Joanna Uznańska (07.07.2022)
Ostatnia publikacja: Joanna Uznańska (07.07.2022)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych