[Archiwum] Oferta pracy nr RARS 114/Z/BRK/12/22

19 Dec 2022, 20:20

Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych ogłasza nabór na stanowisko Zastępcy Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Zastępcy Prezesa RARS

 

Dokumenty należy składać w terminie do 22 grudnia 2022 r. (za datę złożenia uważa się datę wpływu aplikacji do Agencji) w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym „Oferta pracy nr RARS 114/Z/BRK/12/22”,  drogą pocztową na adres:

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych

ul. Grzybowska 45

00-844 Warszawa

lub

osobiście w siedzibie Centrali RARS w godzinach 7.30-15.30 Recepcja RARS, XI piętro.

 

Wzór treści wymaganych oświadczeń w załączeniu:

  1. Oświadczenie o zgodzie na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dopuszczenia do informacji niejawnych
  2. Oświadczenie o wyrażeniu/niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  3. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
  4. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem
Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Karolina Sochańska-Domagała (05.12.2022)
Pierwsza publikacja: Marta Bączkowska (05.12.2022)
Ostatnia publikacja: Marta Bączkowska (19.12.2022)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych