Składnice RARS

23 lutego 2021

Składnice są działami zamiejscowymi funkcjonującymi w ramach Biura Logistyki Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Składnice RARS realizują zadania związane m.in. z:

  • przechowywaniem utrzymywanych przez RARS rezerw strategicznych;
  • gospodarowaniem przechowywanymi rezerwami;
  • modernizacją infrastruktury technicznej utrzymania rezerw strategicznych;
  • komercyjnym udostępnianiem wolnej powierzchni magazynowej;
  • obsługą procesów magazynowych i prowadzeniem działalności usługowej w ramach posiadanych możliwości techniczno-logistycznych;
  • ochroną wykorzystywanych i udostępnianych obiektów magazynowych.

Wszystkie składnice posiadają stały, całodobowy nadzór Wewnętrznej Służby Ochrony, monitoring terenu i obiektów, systemy ochrony p.poż, łączność telefoniczną i internetową, drogi dojazdowe umożliwiające ruch dużych i ciężkich pojazdów samochodowych.

Adresy składnic

 

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Stworzony przez: Leszek Polakowski, 06 września 2011 00:00
Pierwsza publikacja: Piotr Ostrowski, 02 stycznia 2007 10:15
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska, 23 lutego 2021 09:56
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza