Aktualności

Pszenica konsumpcyjna

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych zwana dalej „Agencją” lub „RARS” prowadzi rozeznanie rynku (poprzedzające wysłanie zaproszeń do składania ofert) dotyczące chęci współpracy z Agencją wśród Przedsiębiorców prowadzących działalność skupu i przechowywania pszenicy konsumpcyjnej

Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza