Załatwianie spraw

18 lipca 2022

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym przez ustawę o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, obywatele mogą skontaktować się z pracownikami Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych za pośrednictwem:

Skrzynka e-mailowa kancelaria@rars.gov.pl oraz ePUAP obsługiwane są przez Biuro Rozwoju Organizacyjnego Dział Administracji. Ponadto Biuro Rozwoju Organizacyjne Dział Administracji wykonuje czynności kancelaryjne związane z przyjmowaniem wszelkiej korespondencji wpływającej do Agencji.

Godziny pracy RARS od 07.30 do 15.30.

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej „osobami uprawnionymi”) – klienci Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w celu załatwienia sprawy w RARS mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza–przewodnika

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Stworzony przez: Adam Haponiuk-Winiczenko, 01 kwietnia 2016 00:00
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska, 15 marca 2011 12:06
Ostatnia publikacja: Konto Techniczne, 18 lipca 2022 11:24
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza