[Archiwum] Dostawa wózków widłowych - znak sprawy: BPzp.261.9.2017

28 Mar 2017, 13:05

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wytyczne bezpieczeństwa informacji (załącznik nr 3 do umowy)

Pytania i odpowiedzi:

odpowiedzi-na-pytania.doc (rozmiar: 712 kB)

Przedłużenie terminu składania ofert:

przedluzenie-terminu-skladania-ofert.doc (rozmiar: 53 kB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

Dokument Adobe Acrobat ogloszenie-nr-46968.pdf (rozmiar: 211,97 kB)

Wyjaśneinia treści siwz z 22.03.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 1 i unieważnieniu postępowania w zadaniu nr 2

 

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Grzegorz Zaręba (13.03.2017)
Ostatnia publikacja: Grzegorz Zaręba (28.03.2017)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza