[Archiwum] Dostawa do zapasów agencyjnych ropy naftowej REBCO

01 Feb 2018, 15:14

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

JEDZ (pdf) - załącznik nr 3 do SIWZ

JEDZ (xml) - załącznik nr 3 do SIWZ

Istotne Postanowienia Umowy - załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 1 do IPU

Załącznik nr 2 do IPU

Wyjaśnienia treści siwz - 29.12.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Grzegorz Zaręba (27.11.2017)
Ostatnia publikacja: Grzegorz Zaręba (01.02.2018)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza