[Archiwum] Dostawa przełączników sieciowych – znak sprawy: BPzp.261.19.2020

28 Apr 2020, 14:45

Ogłoszenie o zamówieniu 22.73 kB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 457.5 kB

Wyjaśnienia treści SIWZ:

Wyjaśnienia treści SIWZ 649 kB

Zmiana treści SIWZ i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

Zmiana treści SIWZ 653 kB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 12.24 kB

informacja_z_otwarcia_ofert.doc 679 kB

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (zadanie nr 1) i unieważnieniu postępowania (zadanie nr 2):

Informacja o wyborze oferty i unieważnieniu postępowania 658.5 kB

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Maciej Jankowski (02.04.2020)
Ostatnia publikacja: Maciej Jankowski (28.04.2020)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza