Zapasy interwencyjne paliw płynnych

28 Dec 2018, 13:24

W dniu 10 lipca 2018 r. zostało ogłoszone obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy jest dostępny w zakładce Uregulowania prawne.

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Anna Grabińska (21.07.2017)
Pierwsza publikacja: Piotr Ostrowski (02.01.2007)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (28.12.2018)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza