Prognoza krajowego zapotrzebowania na paliwa oraz na pojemność magazynową dla zapasów interwencyjnych i obrotowych paliw i ropy naftowej na okres 10 lat (na lata 2021 – 2030)

28 grudnia 2021

Na podstawie art. 21g. ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 411, z późn. zm.) Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych sporządził prognozę krajowego zapotrzebowania na paliwa oraz na pojemność magazynową dla zapasów interwencyjnych i obrotowych paliw i ropy naftowej na okres 10 lat (na lata 2021 – 2030). Projekt prognozy w dniu 22 grudnia 2021 r. został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Konsultacyjną do spraw Zapasów Interwencyjnych.

Prognoza krajowego zapotrzebowania na paliwa oraz na pojemność magazynową dla zapasów interwencyjnych i obrotowych paliw i ropy naftowej na okres 10 lat (na lata 2021 – 2030)

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Stworzony przez: Andrzej Przeździecki, 30 grudnia 2019 00:00
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska, 30 grudnia 2019 13:00
Ostatnia publikacja: Marta Bączkowska, 28 grudnia 2021 09:13
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza