Prognoza krajowego zapotrzebowania na paliwa oraz na pojemność magazynową dla zapasów interwencyjnych i obrotowych paliw i ropy naftowej na okres 10 lat (na lata 2021 – 2030)

17 listopada 2023

Na podstawie art. 21g. ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 411, z późn. zm.) Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych sporządził prognozę krajowego zapotrzebowania na paliwa oraz na pojemność magazynową dla zapasów interwencyjnych i obrotowych paliw i ropy naftowej na okres 10 lat (na lata 2023 – 2032). Projekt prognozy, na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2023 r., został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Konsultacyjną do spraw Zapasów Interwencyjnych.

Prognoza krajowego zapotrzebowania na paliwa oraz na pojemność magazynową dla zapasów interwencyjnych i obrotowych paliw i ropy naftowej na okres 10 lat.

Do pobrania plik w formacie PDF

Prognoza krajowego zapotrzebowania na paliwa oraz na pojemność magazynową dla zapasów interwencyjnych i obrotowych paliw i ropy naftowej na okres 10 lat (na lata 2023-2032) (rozmiar 1.91 MB)

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Stworzony przez: Andrzej Przeździecki, 30 grudnia 2019 00:00
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska, 30 grudnia 2019 13:00
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska, 17 listopada 2023 14:29
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza