Rejestry

24 lutego 2021

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych prowadzi rejestr systemu zapasów interwencyjnych. W skład tego rejestru wchodzą:

  • rejestr producentów i handlowców,
  • rejestr zapasów interwencyjnych,
  • rejestr zapasów specjalnych.

Rejestr producentów i handlowców, w części zawierającej oznaczenie producenta lub handlowca, dostępny jest poniżej:

Kliknij aby przejść do dokumentu w formacie PDF dot. Rejestru producentów i handlowców obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Stworzony przez: Wiesław Górski
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska, 15 marca 2011 10:41
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska, 24 lutego 2021 08:04
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza