[Archiwum] Sprzedaż samochodu osobowego Peugeot Partner

10 Aug 2015, 07:33

Agencja Rezerw Materiałowych
ul.
Grzybowska 45
00-844 Warszawa

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż samochodu osobowego Peugeot Partner.

Dane samochodu:  

 • Marka: Peugeot
 • Model: Partner II 1.9 diesel
 • Wersja: XT
 • Rok produkcji: 2005
 • Nr rej.: WY3915G
 • Data pierwszej rejestracji: 12/11/2005
 • Wskazanie licznika: 202 473 km
 • Nr indentyfikacyjny: VF3GJWJYB95182968
 • Pojemność/moc: 1993/43 kW ( 58KM)
 • Kolor: wiśniowy metalik
 • Rodzaj nadwozia: kombi 4 drzwiowe
 • Cena wywoławcza: 7 600 zł brutto

Uwaga: Agencja nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny samochodu.

Zainteresowanych kupnem informujemy, że w/w samochód można oglądać od 10.08.2015 r.
do 24.08.2015 r. w godz. 8.00–14.30 na terenie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych
w Lisowicach, 59-230 Prochowice, woj. Dolnośląskie.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się w sprawie sprzedaży jest:

Włodzimierz Kusajko – Kierownik Składnicy, tel. 76 85 85 110 wew. 30,
Zbigniew Mojak – Kierownik Zespołu Technicznego, tel. 76 85 85 110 wew. 33.

Sprzedaż samochodu, o którym mowa w ogłoszeniu, odbędzie się w trybie przetargu pisemnego – zbierania ofert.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie i formie określonej
w niniejszym ogłoszeniu, z oferowaną ceną zakupu nie mniejszą, niż cena wywoławcza.

Oferta przetargowa winna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszego ogłoszenia.

W ofercie należy podać: nazwę firmy oferenta, adres, NIP, REGON oraz proponowaną cenę zakupu brutto, a w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, adres, NIP.

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „OFERTA NA KUPNO SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI PEUGEOT PARTNER" w sekretariacie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych
w Lisowicach, 59-230 Prochowice, w terminie do dnia 24.08.2015 r. do godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

W przypadku, kiedy uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę, decyduje data i czas złożenia oferty, tj. zostanie wybrana oferta wcześniej złożona.

Otwarcia ofert dokona Komisja w dniu 24.08.2015 r. o godz. 12.30. Dopuszcza się obecność oferentów przy otwarciu ofert.

O wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedawca powiadomi oferenta na piśmie w terminie
do 7 dni od dnia otwarcia ofert.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej w ciągu 3 dni po otrzymaniu faktury oraz odebrać samochód własnym staraniem i na własny koszt.

W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty przez Nabywcę, przetarg zostaje unieważniony.

Samochód zostanie wydany oferentowi po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Agencji.

Oferty złożone (przesłane) nie podlegają zwrotowi, a będą stanowiły dokumentację przeprowadzonego postępowania.

Do pobrania:

Załącznik nr 1 - oferta (rozmiar: 33.5 kB) 

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Leszek Polakowski (31.07.2015)
Pierwsza publikacja: Weneta Lenius (10.08.2015)
Ostatnia publikacja: Weneta Lenius (10.08.2015)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza