[Archiwum] Sprzedaż samochodu ciężarowego Peugeot Partner

14 Oct 2015, 07:33

Agencja Rezerw Materiałowych
ul.
Grzybowska 45
00-844 Warszawa

Ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż samochodu ciężarowego Peugeot Partner.

Dane samochodu: 

 • marka: Peugeot
 • model: Partner II 1.9 diesel
 • wersja: XT
 • rok produkcji: 2002
 • nr rej.: KNS 87FX
 • przebieg: 87 000 km
 • nr indentyfikacyjny: VF35FWJYF60520417
 • pojemność/moc: 1993/51 kW ( 69KM)
 • kolor: zielony
 • rodzaj nadwozia: kombi 4 drzwiowe
 • cena wywoławcza: 6 200 zł brutto.

Uwaga: Agencja nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny samochodu.

Zainteresowanych kupnem informujemy, że ww. samochód można oglądać od 14.10.2015 r. do 28.10.2015 r.
w godz. 8.00-12.00
na terenie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Starym Sączu, ul. Węgierska 12,
województwo małopolskie.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się w sprawie sprzedaży są:

Robert Brach - Kierownik Składnicy, tel. 18 449 26 70
Irena Bojdo-Tomasiak - Kierownik Zespołu Technicznego, tel. 18 449 26 69.

Sprzedaż samochodu, o którym mowa w ogłoszeniu, odbędzie się w trybie przetargu pisemnego - zbierania ofert.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie i formie określonej w niniejszym ogłoszeniu, z oferowaną ceną zakupu, nie mniejszą niż cena wywoławcza.

Oferta przetargowa winna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

W ofercie należy podać: nazwę firmy oferenta, adres, numery NIP oraz REGON, jak również proponowaną cenę zakupu brutto, a w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, adres, numer NIP.

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „OFERTA NA KUPNO SAMOCHODU MARKI
PEUGEOT PARTNER"
w sekretariacie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Starym Sączu, ul. Węgierska 12,
33-340 Stary Sącz, w terminie do dnia 28.10.2015 r. do godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone
bez otwierania.

W przypadku, kiedy uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę, decyduje data i czas złożenia oferty, tj. zostanie wybrana oferta wcześniej złożona.

Otwarcia ofert dokona Komisja w dniu 28.10.2015 r. o godz. 12.30. Dopuszcza się obecność oferentów przy otwarciu ofert.

O wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedawca powiadomi oferenta na piśmie w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej w ciągu 3 dni po otrzymaniu faktury oraz odebrać samochód własnym staraniem i na własny koszt.

Samochód zostanie wydany oferentowi po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Agencji.

Oferty złożone (przesłane) nie podlegają zwrotowi, a będą stanowiły dokumentację przeprowadzonej procedury przechowywanej przez sprzedającego.

Do pobrania:

Załącznik Nr 1 - wzór oferty (rozmiar: 34 kB)

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Leszek Polakowski (12.10.2015)
Pierwsza publikacja: Weneta Lenius (14.10.2015)
Ostatnia publikacja: Weneta Lenius (14.10.2015)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza