[Archiwum] Sprzedaż wózków widłowych i akumulatorowego

19 Nov 2015, 10:23

Agencja Rezerw Materiałowych
ul.
Grzybowska 45
00-844 Warszawa

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż dwóch wózków jezdniowych podnośnikowych oraz wózka platformowego:

1. Wózek widłowy Eagle 7/2,7 LPG

 • Marka: Eagle Toolmex
 • Producent: FUT Suchedniów
 • Rok produkcji: 1997
 • Model: Eagle7/2.5 LPG
 • Nr indentyfikacyjny: 4516
 • Silnik: DOHC Ford
 • Pojemność/moc: 1993/43 kW ( 58KM)
 • Wózek objęty dozorem UDT
 • Cena wywoławcza: 7 100,00 zł brutto

2. Wózek widłowy BOSS RH 25

 • Marka: BOSS
 • Producent: Lancer Boss
 • Rok produkcji: 1990
 • Model: RH25D/4B-3
 • Nr indentyfikacyjny: 016500
 • Silnik: Perkins
 • Typ silnika JG80032AU
 • Cena wywoławcza: 6 611,29 zł brutto

3. Wózek platformowy akumulatorowy WA 2

 • Marka: STAL - 258
 • Producent: Huta Stalowa Wola
 • Rok produkcji: 1974
 • Model: WA-2 wersja WE 8
 • Nr indentyfikacyjny: 37414
 • Silnik: elektryczny 2x 2kW
 • Napięcie zasilania 80V
 • Cena wywoławcza: 700,00 zł brutto.

Uwaga: Agencja nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny wózków.

Zainteresowanych kupnem informujemy, że ww. wózki widłowe można oglądać od 19.11.2015 r. do 02.12.2015 r.
w godz. 8.00-14.30 na terenie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Lisowicach, 59-230 Prochowice,
woj. dolnośląskie.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się w sprawie sprzedaży jest:

Włodzimierz Kusajko – Kierownik Składnicy, tel. 76 85 85 110, wew. 30

Zbigniew Mojak – Kierownik Zespołu Technicznego, tel. 76 85 85 110, wew. 33

Sprzedaż wózków, o których mowa w ogłoszeniu, odbędzie się w trybie przetargu pisemnego - zbierania ofert.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie i formie określonej w niniejszym ogłoszeniu, z oferowaną ceną zakupu nie mniejszą, niż cena wywoławcza.

Oferta przetargowa winna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1, 2, 3 do niniejszego ogłoszenia.

W ofercie należy podać: nazwę firmy oferenta, adres, numery NIP i REGON oraz proponowaną cenę zakupu brutto,
a w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, adres, numer telefonu.

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „OFERTA NA KUPNO WÓZKA MARKI .................."(wymienić markę wózka) w sekretariacie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Lisowicach, 59-230 Prochowice, w terminie do dnia 02.12.2015 r. do godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

W przypadku, kiedy uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę, decyduje data i czas złożenia oferty, tj. zostanie wybrana oferta wcześniej złożona.

Otwarcia ofert dokona Komisja w dniu 02.12.2015 r. o godz. 12.30. Dopuszcza się obecność oferentów przy otwarciu ofert.

O wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedawca powiadomi oferenta na piśmie w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej w ciągu 3 dni od daty otrzymania faktury oraz odebrać wózek własnym staraniem i na własny koszt.

Oferty złożone (przesłane) nie podlegają zwrotowi, a będą stanowiły dokumentację przeprowadzonej procedury przechowywanej przez sprzedającego.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny unieważnienia.

Załączniki do pobrania:

Załącznik nr 1 – oferta na zakup wózka podnośnikowego EAGLE 7/2,5 (rozmiar: 27 kB) 

Załącznik nr 2 – oferta na zakup wózka widłowego BOSS RH 25 (rozmiar: 27.5 kB) 

Załącznik nr 3 – oferta na zakup wózka platformowego akumulatorowego WA 2 (rozmiar: 27.5 kB) 

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Leszek Polakowski (18.11.2015)
Pierwsza publikacja: Weneta Lenius (18.11.2015)
Ostatnia publikacja: Weneta Lenius (19.11.2015)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza