[Archiwum] Sprzedaż wózków widłowych

05 Feb 2016, 07:30

Agencja Rezerw Materiałowych,
ul.
Grzybowska 45,
00-844 Warszawa

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż dwóch wózków jezdniowych podnośnikowych

 1. Wózek widłowy Eagle 7/2,7 LPG
 • Marka: Eagle Toolmex
 • Producent : FUT Suchedniów
 • Rok produkcji: 1997
 • Model: Eagle7/2.5 LPG
 • Nr indentyfikacyjny: 4516
 • Silnik: DOHC Ford
 • Pojemność/moc: 1993/43 kW ( 58KM)
 • Wózek objęty dozorem UDT
 • Cena wywoławcza: 7 100,00 zł brutto.
 1. Wózek widłowy BOSS RH 25
 • Marka: BOSS
 • Producent : Lancer Boss
 • Rok produkcji: 1990
 • Model: RH25D/4B-3
 • Nr indentyfikacyjny: 016500
 • Silnik: Perkins
 • Typ silnika JG80032AU
 • Cena wywoławcza: 6 611,29 zł brutto.

Uwaga: Agencja nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny wózków

Zainteresowanych kupnem informujemy, że ww. wózki widłowe można oglądać od 08.02.2016 r. do 22.02.2016 r. w godz. 800-1430 na terenie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Lisowicach, 59-230 Prochowice, woj. dolnośląskie.

Osobami uprawnionymi do udzielania informacji są:

 1. Pan Włodzimierz Kusajko – Kierownik Składnicy
  tel. 76 859 51 10 wew. 30,
 2. Pan Zbigniew Mojak - Kierownik Zespołu technicznego
  tel. 76 858 51 10 wew. 33.

Sprzedaż wózków, o których mowa w ogłoszeniu odbędzie się w trybie przetargu pisemnego - zbierania ofert.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie i formie określonej w niniejszym ogłoszeniu, z oferowaną ceną zakupu nie mniejszą niż cena wywoławcza.

Oferta przetargowa winna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1, 2 do niniejszego ogłoszenia.

W ofercie należy podać: nazwę firmy oferenta, adres, NIP, REGON oraz proponowaną cenę zakupu brutto, a w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, adres, email i nr telefonu.

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na kupno wózka marki .................."(wymienić markę wózka) w sekretariacie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Lisowicach, 59-230 Prochowice, w terminie do dnia 23.02.2016 r. do godz. 1200. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

W przypadku kiedy uczestnicy przetargu zaoferowali tą samą cenę, decyduje data i czas złożenia oferty tj. zostanie wybrana oferta wcześniej złożona.

Otwarcia ofert dokona Komisja w dniu 23.02.2016 r. o godz. 12:30. Dopuszcza się obecność oferentów przy otwarciu ofert.

O wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedawca powiadomi oferenta emailem w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wyborze jego oferty oraz odebrać wózek własnym staraniem i na własny koszt. Termin wpłaty liczony jest od dnia następnego od daty wysłania maila.

Kwotę nabycia należy wpłacić na konto: Agencja Rezerw Materiałowych Składnica w Lisowicach 73 1130 1033 0018 8153 5120 0001

W przypadku braku środków na koncie Agencji w wymaganym terminie sprzedaż wózka zostaje unieważniona.

Oferty złożone (przesłane) nie podlegają zwrotowi, a będą stanowiły dokumentację przeprowadzonej procedury przechowywanej przez sprzedającego.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 - oferta na zakup wózka podnośnikowego EAGLE 7/2,5 (rozmiar: 26.5 kB)

Załącznik nr 2 - oferta na zakup wózka widłowego BOSS RH 25 (rozmiar: 27 kB)

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Marek Podgórski (04.02.2016)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (05.02.2016)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (05.02.2016)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza