[Archiwum] Sprzedaż agregatu prądotwórczego w Składnicy w Wąwale

07 Mar 2016, 13:33

Agencja Rezerw Materiałowych
ul.
Grzybowska 45
00-844 Warszawa

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż agregatu prądotwórczego

 1. Agregat prądotwórczy:
 • Producent: Zakłady Mechaniczne „WOLA” Warszawa
 • Model: 81ZPRSW680/141/5
 • Moc: 100 KW
 • Ciężar: 2500 kg
 • Napięcie: 400/231V
 • Prędkość obrotowa: 1500 obr/min
 • Numer fabryczny: 19157 3
 • Rok produkcji: 1983
 • Rodzaj prądu: 3 fazowy
 • Częstotliwość: 50 Hz
 • Ilość przepracowanych motogodzin: 309,34 h
 • Typ prądnicy: BSO 125/4 THIII
 • Silnik: spalinowy wysokoprężny             
 • Producent: WSK Mielec
 • Typ silnika: SW680/141
 • Numer fabryczny silnika: 118 2002 10
 • Cena wywoławcza: 8 100,00 zł netto (9 963,00 zł brutto)

Uwaga: Agencja nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny agregatu prądotwórczego.

Zainteresowanych kupnem informujemy, że ww. agregat prądotwórczy można oglądać od 07.03.2016 r. do 18.03.2016 r. w godz. 8.00-14.30 na terenie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Wąwale, Wąwał, ul. Jeleń 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się w sprawie sprzedaży są:

Ryszard Raczyński – Kierownik Składnicy, tel. 44 724 97 24

Magdalena Mika – Kierownik Zespołu Technicznego, tel. 44 724 50 35 wew. 56

Sprzedaż agregatu prądotwórczego, o którym mowa w ogłoszeniu, odbędzie się w trybie przetargu pisemnego – zbierania ofert.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w miejscu, terminie i formie określonej w niniejszym ogłoszeniu, z oferowaną ceną zakupu nie mniejszą niż cena wywoławcza.

Oferta przetargowa winna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

W ofercie należy podać: nazwę firmy oferenta, adres, numery NIP i REGON oraz proponowaną cenę zakupu brutto, a w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, adres, e-mail i numer telefonu.

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na kupno agregatu prądotwórczego" w sekretariacie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Wąwale, Wąwał, ul. Jeleń 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, w terminie do dnia 18.03.2016 r. do godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

W przypadku, kiedy uczestnicy przetargu zaoferowali tą samą cenę, decyduje data i czas złożenia oferty, tj. zostanie wybrana oferta wcześniej złożona.

Otwarcia ofert dokona Komisja w dniu 18.03.2016 r. o godz. 12.30. Dopuszcza się obecność oferentów przy otwarciu ofert.

O wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedawca powiadomi oferenta za pośrednictwem poczty e-mail w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wyborze jego oferty oraz odebrać agregat prądotwórczy własnym staraniem i na własny koszt. Termin wpłaty liczony jest od dnia następnego od daty wysłania maila.

Kwotę nabycia należy wpłacić na konto: Agencja Rezerw Materiałowych Składnica w Wąwale  70 1130 1017 0000 3159 1520 0033.

W przypadku braku środków na koncie Agencji w wymaganym terminie, sprzedaż agregatu prądotwórczego zostaje unieważniona.

Oferty złożone (przesłane) nie podlegają zwrotowi, a będą stanowiły dokumentację przeprowadzonej procedury przechowywanej przez sprzedającego.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Do pobrania:

Załącznik nr 1- oferta na zakup agregatu prądotwórczego (rozmiar: 27 kB) 

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Leszek Polakowski (07.03.2016)
Pierwsza publikacja: Weneta Lenius (07.03.2016)
Ostatnia publikacja: Weneta Lenius (07.03.2016)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza