[Archiwum] Sprzedaż 3 wózków widłowych (RAK 1,6 LPG, WW 1217, WW 1216)

03 Nov 2016, 11:08

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45
 1. Wózek podnośnikowy z napędem gazowym WW RAK 1,6
 • rok produkcji 1998
 • silnik spalinowy FORD VSG 413, LPG
 • producent: Fabryka Urządzeń Transportowych Suchedniów
 • długość wideł 104 cm
 • podnoszenia 4000 mm – maszt sprawny
 • nadwozie wózka: klatka
 • koła, przód: 21x8-9 14PR – 2 szt., tył: 16x6-8 16PR – 2 szt.
 • pojazd zarejestrowany w UDT
 • zużycie części podzespołów proporcjonalne do okresu eksploatacji
 • Cena wywoławcza: 5 120,00 brutto
 1. Wózek podnośnikowy z silnikiem elektrycznym WW 1217
 • rok produkcji 1990
 • silnik elektryczny LA3A – 3kW – zużyty
 • bateria trakcyjna zużyta
 • producent: Fabryka Urządzeń Transportowych Suchedniów
 • długość wideł 85 cm
 • podnoszenia 2500 mm – maszt nie sprawny
 • nadwozie wózka: klatka uszkodzona
 • koła oblewane gumą – 3 szt.
 • zużycie części podzespołów proporcjonalne do okresu eksploatacji
 • Cena wywoławcza: 2 080,00 brutto
 1. Wózek podnośnikowy z silnikiem elektrycznym WW 1216
 • rok produkcji 1990
 • silnik elektryczny LA3A – 3kW – zużyty
 • bateria trakcyjna zużyta
 • producent: Fabryka Urządzeń Transportowych Suchedniów
 • długość wideł 85 cm
 • podnoszenia 3400 mm – maszt nie sprawny
 • nadwozie wózka: klatka uszkodzona
 • koła oblewane gumą – 3 szt.
 • zużycie części podzespołów proporcjonalne do okresu eksploatacji
 • Cena wywoławcza: 2 400,00 brutto

Uwaga: Agencja nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny wózków.

 1. Zainteresowanych kupnem informujemy, że ww. wózki widłowe można oglądać od 03.11.2016 r. do 16.11.2016 r. w godz. 8.00-13.30 na terenie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Ełku, Nowa Wieś Ełcka ul. Wilcza 2, 19-300 Ełk, woj. Warmińsko - mazurskie
 2. Osoba uprawniona do porozumiewania się w sprawie sprzedaży:
  Jerzy Trusiewicz - Kierownik Składnicy
  tel. 87 620 13 66
 1. Sprzedaż wózków, o których mowa w ogłoszeniu odbędzie się w trybie przetargu pisemnego - zbierania ofert.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie i formie określonej w niniejszym ogłoszeniu, z oferowaną ceną zakupu nie mniejszą niż cena wywoławcza.
 3. Oferta przetargowa powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 4. W ofercie należy podać: nazwę firmy oferenta, adres, NIP, REGON oraz proponowaną cenę zakupu brutto. W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.
 5. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na kupno wózka widłowego ..................” w sekretariacie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Ełku, Nowa Wieś Ełcka ul. Wilcza 2, 19-300 Ełk w terminie do dnia 17.11.2016 r. do godz. 13.30. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
 6. W przypadku kiedy uczestnicy postępowania zaoferowali tą samą cenę, decyduje data i czas złożenia oferty tj. zostanie wybrana oferta wcześniej złożona.
 7. Otwarcia ofert dokona Komisja w dniu 17.11.2016 r. o godz. 13.45. Dopuszcza się obecność oferentów przy otwarciu ofert.
 8. O wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedający powiadomi oferenta na piśmie w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert.
 9. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej w ciągu 3 dni po wystawieniu faktury, oraz odebrać wózek własnym staraniem i na własny koszt.
 10. Oferty złożone (przesłane) nie podlegają zwrotowi, a będą stanowiły przechowywaną przez sprzedającego dokumentację przeprowadzonej procedury.
 11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny unieważnienia.

Do pobrania:

Załącznik nr 1 - Oferta (rozmiar: 39,5 kB)

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Leszek Polakowski (03.11.2016)
Pierwsza publikacja: Aleksandra Bębenista-Masztalerz (03.11.2016)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (03.11.2016)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza