[Archiwum] Sprzedaż 4 wózków widłowych (Eagle Seven 2.5, Eagle Seven 2.5, RAK 1,6 LPG, RAK1,6 LPG)

16 Jan 2017, 12:23

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż 4 wózków podnośnikowych

 1. Wózek podnośnikowy widłowy z napędem gazowym EAGLE SEVEN 2.5 SUCHEDNIÓW
 • Rok produkcji 1998
 • Nr fabryczny 4564
 • Producent FUT SUCHEDNIÓW
 • Silnik spalinowy FORD LPG DOHC 420
 • Udźwig2500 kg
 • Koła przód: 7.00 x 12 - 2 szt., tył: 6.00 x 9 – 2 szt.
 • Wysokość podnoszenia 3300 mm - Maszt sprawny
 • Pojazd zarejestrowany w UDT Tak
 • Nadwozie wózka klatka
 • Zużycie części podzespołów proporcjonalne do okresu eksploatacji
 • Cena wywoławcza: 9 717,00 zł brutto
 1. Wózek podnośnikowy widłowy z napędem gazowym EAGLE SEVEN 2.5 SUCHEDNIÓW
 • Rok produkcji 1998
 • Nr fabryczny 4571
 • Producent FUT SUCHEDNIÓW
 • Silnik spalinowy FORD LPG DOHC 420
 • Udźwig 2500 kg
 • Koła przód: 7.00 x 12 - 2 szt., tył: 16 x 6-8 – 2 szt.
 • Wysokość podnoszenia 3300 mm - Maszt sprawny
 • Pojazd zarejestrowany w UDT Tak
 • Nadwozie wózka klatka
 • Zużycie części podzespołów proporcjonalne do okresu eksploatacji
 • Cena wywoławcza: 9 717,00 zł brutto
 1. Wózek podnośnikowy widłowy z napędem gazowym RAK 1.6
 • Rok produkcji 2001
 • Nr fabryczny 0389
 • Producent FUT SUCHEDNIÓW
 • Silnik spalinowy VOLKSWAGEN ADF 1,8 LPG
 • Udźwig 1600 kg
 • Koła przód: 21 x 8-9 - 2 szt., tył: 6.00 x 9 – 2 szt.
 • Wysokość podnoszenia 3300 mm - Maszt sprawny
 • Pojazd zarejestrowany w UDT Tak
 • Nadwozie wózka klatka
 • Zużycie części podzespołów proporcjonalne do okresu eksploatacji
 • Cena wywoławcza: 8 733,00 zł brutto
 1. Wózek podnośnikowy chwytakowy z napędem gazowym RAK 1.6
 • Rok produkcji 2003
 • Nr fabryczny 0421
 • Producent BORYSZEW S.A. ODDZIAŁ SUCHEDNIÓW
 • Silnik spalinowy VOLKSWAGEN ADF 1,8 LPG
 • Udźwig 1600 kg
 • Koła przód: 7.00 x 12 - 2 szt., tył: 16 x 6-8 – 2 szt.
 • Wysokość podnoszenia 3300 mm - Maszt sprawny
 • Pojazd zarejestrowany w UDT Tak
 • Nadwozie wózka klatka
 • Zużycie części podzespołów proporcjonalne do okresu eksploatacji
 • Cena wywoławcza: 9 225,00 zł brutto

Uwaga: Agencja nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny wózków.

 1. Zainteresowanych kupnem informujemy, że ww. wózki można oglądać od 16.01.2017 r. do 26.01.2017 r. w godz. 8:00-14:00 na terenie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Lublińcu, ul. Klonowa 40, 42-700 Lubliniec, woj. śląskie.
 2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się w sprawie sprzedaży jest:
  Józef Mika – Kierownik Składnicy
  tel. 606 699 340.
 1. Sprzedaż wózków, o których mowa w ogłoszeniu odbędzie się w trybie przetargu pisemnego - zbierania ofert.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie i formie określonej w niniejszym ogłoszeniu, z oferowaną ceną zakupu nie mniejszą niż cena wywoławcza.
 3. Oferta przetargowa winna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 4. W ofercie należy podać: nazwę firmy oferenta, adres, NIP, REGON oraz proponowaną cenę zakupu brutto, a w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, adres, email i nr telefonu.
 5. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na kupno wózka widłowego .................." w sekretariacie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Lublińcu, ul. Klonowa 40, 42-700 Lubliniec, w terminie do dnia 01.2017 r. do godz. 12:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
 6. W przypadku kiedy uczestnicy przetargu zaoferowali tą samą cenę, decyduje data i czas złożenia oferty tj. zostanie wybrana oferta wcześniej złożona.
 7. Otwarcia ofert dokona Komisja w dniu 27.01.2017 r. o godz. 12:30. Dopuszcza się obecność oferentów przy otwarciu ofert.
 8. O wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedawca powiadomi oferenta telefonicznie w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert.
 9. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury oraz odebrać wózek własnym staraniem i na własny koszt.
 10. W przypadku braku środków na koncie Agencji w wymaganym terminie sprzedaż zostaje unieważniona.
 11. Oferty złożone (przesłane) nie podlegają zwrotowi, a będą stanowiły dokumentację przeprowadzonej procedury przechowywanej przez sprzedającego.
 12. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Do pobrania

Załącznik nr 1 - oferta (rozmiar: 40 kB)

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Leszek Polakowski (16.01.2017)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (16.01.2017)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (16.01.2017)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza