[Archiwum] Sprzedaż kosiarki MTD AH6180

17 Jul 2017, 13:00

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

Ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż kosiarki MTD AH6180:

Dane kosiarki:

 • marka: MTD,
 • model: AH6180,
 • rok produkcji: 2002,
 • wskazanie licznika 511mtg,
 • nr indentyfikacyjny: 1B131H20477,
 • pojemność/moc: 600ccm/13kW,
 • kolor: żółty,
 • cena wywoławcza: 400,00 zł brutto.

Uwaga: Agencja nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny kosiarki.

 1. Zainteresowanych kupnem informujemy, że ww. kosiarkę można oglądać od 18.07.2017 r. do 27.07.2017 r. po umówieniu się z pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się w sprawie sprzedaży w magazynie zamiejscowym w Dziurkowie Gmina Solec woj. mazowieckie.
 2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się w sprawie sprzedaży są:
  Artur Bender – Kierownik Składnicy - tel. 668 115 219
  Artur Drozd – Specjalista - tel. 539 931 605
 3. Sprzedaż kosiarki, o której mowa w ogłoszeniu odbędzie się w trybie przetargu pisemnego - zbierania ofert.
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie i formie określonych w niniejszym ogłoszeniu, z oferowaną ceną zakupu nie mniejszą niż cena wywoławcza.
 5. Oferta przetargowa winna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 6. W ofercie należy podać: nazwę firmy oferenta, adres, NIP, REGON oraz proponowaną cenę zakupu brutto, a w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, adres, NIP.
 7. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na kupno kosiarki” w sekretariacie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Niemcach, 21-025 Niemce, w terminie do dnia 28.07.2017 r. do godz. 10:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
 8. W przypadku kiedy uczestnicy przetargu zaoferowali tą samą cenę, decyduje data i czas złożenia oferty tj. zostanie wybrana oferta wcześniej złożona.
 9. Otwarcia ofert dokona Komisja w dniu 28.07.2017 r. o godz. 10:30. Dopuszcza się obecność oferentów przy otwarciu ofert.
 10. O wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedawca powiadomi oferenta na piśmie w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert.
 11. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury, oraz odebrać kosiarkę z magazynu zamiejscowego własnym staraniem i na własny koszt.
 12. Kosiarka zostanie wydana oferentowi po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Agencji.
 13. Oferty złożone (przesłane) nie podlegają zwrotowi, a będą stanowiły dokumentację przeprowadzonej procedury przechowywanej przez sprzedającego.

Do pobrania

Załącznik nr 1 - oferta (rozmiar: 35,5 kB)

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Leszek Polakowski (17.07.2017)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (17.07.2017)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (17.07.2017)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza