[Archiwum] Sprzedaż samochodu osobowego użytkowanego w Składnicy ARM w Kamienicy Królewskiej: Peugeot Partner

03 Aug 2017, 10:55

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

Ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż samochodu osobowego PEUGEOT Partner Origin 1,6 HDI:

 • rok produkcji 2008
 • rodzaj nadwozia Kombivan
 • liczba miejsc 5
 • kolor czerwony
 • przebieg 218 410 km
 • badanie techniczne do 05.01.2018 r.
 • dopuszczalna masa całkowita 1880 kg
 • rodzaj silnika z zapłonem samoczynnym
 • pojemność/moc silnika 1560 cm3/55 kW (75 KM)
 • rodzaj skrzyni biegów manualna
 • rodzaj napędu przedni
 • radioodtwarzacz,
 • cena wywoławcza 8 500,00 zł brutto

Uwaga: Agencja nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny samochodu.

Zainteresowanych kupnem informujemy, że ww. samochód można oglądać w dni powszednie od dnia ukazania się ogłoszenia do 14.08.2017 r., w godz. 7:30 - 14:30 a w dniu 16.08.2017 r. w godz. 7.30-10.00 na terenie Składnicy ARM w Kamienicy Królewskiej, 83-342 Kamienica Królewska. Osobą uprawnioną do porozumiewania się w sprawie sprzedaży jest:

Janusz Zdroik - Kierownik Składnicy w Kamienicy Królewskiej,

Bartłomiej Marciński - Kierownik Magazynów

tel. 58 681 60 97

Sprzedaż samochodu, o którym mowa w ogłoszeniu odbędzie się w trybie przetargu pisemnego - zbierania ofert.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie i formie określonej w niniejszym ogłoszeniu.

Oferta przetargowa winna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

W ofercie należy podać: nazwę firmy oferenta, adres, NIP, REGON oraz proponowaną cenę zakupu brutto, a w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, adres, NIP.

Oferta powinna być złożona w zapieczętowanej kopercie z napisem „OFERTA NA KUPNO SAMOCHODU" w sekretariacie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Kamienicy Królewskiej, 83-342 Kamienica Królewska, w terminie do dnia  16.08.2017 r. 2017 r. do godz. 10:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

W przypadku kiedy uczestnicy przetargu zaoferowali tą samą cenę, decyduje data i czas złożenia oferty tj. zostanie wybrana oferta wcześniej złożona.

Otwarcia ofert dokona Komisja w dniu 16.08.2017 r. r. o godz. 10:15. Dopuszcza się obecność oferentów przy otwarciu ofert.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Agencja powiadomi oferenta w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert. Powiadomienie o wyborze przekazane zostanie faksem lub drogą elektroniczną na adres email wskazany w ofercie. Podstawą odbioru samochodu będzie dokonanie przelewu oferowanej kwoty  w terminie 7 dni od daty wysłania powiadomienia, na konto bankowe

BGK 92 1130 1017 0000 3159 1520 0025

W przypadku braku środków na koncie  Agencji w wymaganym terminie, sprzedaż samochodu zostanie unieważniona.

Nabywca zobowiązany jest do odbioru zakupionego samochodu własnym staraniem i na własny koszt.

Oferty złożone (przesłane) nie podlegają zwrotowi, a będą stanowiły dokumentację przeprowadzonej procedury przechowywanej przez sprzedającego.

Do pobrania

  Załącznik nr 1 - oferta (rozmiar: 35 kB) 

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Bogdan Ciesielski (02.08.2017)
Pierwsza publikacja: Aleksandra Sienkiewicz (03.08.2017)
Ostatnia publikacja: Aleksandra Sienkiewicz (03.08.2017)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza