[Archiwum] Sprzedaż Ładowacza Cyklop i 3 wózków widłowych

13 Sep 2017, 11:45

Agencja Rezerw Materiałowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż ładowacza Cyklop i 3 wózków widłowych

Ładowacz Cyklop

            rok produkcji 1988

            typ ładowacza – chwytakowy przyczepiany

            symbol: T214/3

            producent: Warfama Polska

zużycie części podzespołów proporcjonalne do okresu eksploatacji

Cena wywoławcza: 2 720,00 brutto

Wózek podnośnikowy, czołowy z napędem gazowym RAK 1,6

            rok produkcji 1997

            silnik spalinowy FORD VSG 413, LPG

            producent: Fabryka Urządzeń Transportowych Suchedniów

wys. podnoszenia 4000 mm – maszt sprawny

nadwozie wózka: klatka

pojazd zarejestrowany w UDT

zużycie części podzespołów proporcjonalne do okresu eksploatacji

Cena wywoławcza: 7 040,00 brutto

Wózek podnośnikowy, czołowy z napędem gazowym RAK 1,6

            rok produkcji 1999

            silnik spalinowy VW ADF 1,8 LPG

            producent: Fabryka Urządzeń Transportowych Suchedniów

wys. podnoszenia 4000 mm – maszt sprawny

nadwozie wózka: klatka

pojazd zarejestrowany w UDT

zużycie części podzespołów proporcjonalne do okresu eksploatacji

Cena wywoławcza: 8 240,00 brutto

Wózek widłowy elektryczny WW1213

            rok produkcji 1985

            silnik elektryczny - zużyty

            producent: Fabryka Urządzeń Transportowych Suchedniów

wys. podnoszenia 3300 mm – maszt niesprawny

nadwozie wózka: otwarte

ogumienie – zużyte w 100%

akumulator - zużyty

pojazd niezarejestrowany w UDT

zużycie części podzespołów proporcjonalne do okresu eksploatacji

Cena wywoławcza: 800,00 brutto

Uwaga: Agencja nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny urządzeń i wózków.

 1. Zainteresowanych kupnem informujemy, że ww. wózki widłowe oraz ładowacz można oglądać od 13.09.2017 r. do 27.09.2017 r. w godz. 8.00-13.30 na terenie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Ełku, Nowa Wieś Ełcka ul. Wilcza 2, 19-300 Ełk, woj. Warmińsko - mazurskie
 2. Osoba uprawniona do porozumiewania się w sprawie sprzedaży:
Bogdan Przyborowski - Kierownik Składnicy, tel. 87 620 44 77 lub osoba zastępująca tel. j.w.
 1. Sprzedaż odbędzie się w trybie przetargu pisemnego - zbierania ofert.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie i formie określonej w niniejszym ogłoszeniu, z oferowaną ceną zakupu nie mniejszą niż cena wywoławcza.
 3. Oferta przetargowa powinna być sporządzona zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki do niniejszego ogłoszenia.
 4. W ofercie należy podać: nazwę firmy oferenta, adres, NIP, REGON oraz proponowaną cenę zakupu brutto. W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.
 5. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „OFERTA NA KUPNO ……………………………………..” w sekretariacie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Ełku, Nowa Wieś Ełcka ul. Wilcza 2, 19-300 Ełk w terminie do dnia 27.09.2017 r. do godz. 14.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
 1. W przypadku kiedy uczestnicy postępowania zaoferowali tą samą cenę, decyduje data i czas złożenia oferty tj. zostanie wybrana oferta wcześniej złożona.
 2. Otwarcia ofert dokona Komisja w dniu 27.09.2017 r. o godz. 14.30. Dopuszcza się obecność oferentów przy otwarciu ofert.
 3. O wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedający powiadomi oferenta na piśmie w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert.
 4. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej w ciągu 3 dni po wystawieniu faktury, oraz odebrać wózek własnym staraniem i na własny koszt.
 5. Oferty złożone (przesłane) nie podlegają zwrotowi, a będą stanowiły przechowywaną przez sprzedającego dokumentację przeprowadzonej procedury.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny unieważnienia.

Do pobrania:

Załącznik nr 1 - oferta (rozmiar: 35,5 kB)

Załącznik nr 2 - oferta (rozmiar: 35,5 kB)

Załącznik nr 3 - oferta (rozmiar: 35,5 kB)

Załącznik nr 4 - oferta (rozmiar: 35,5 kB)

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Bogdan Ciesielski (13.09.2017)
Pierwsza publikacja: Aleksandra Sienkiewicz (13.09.2017)
Ostatnia publikacja: Aleksandra Sienkiewicz (13.09.2017)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza