[Archiwum] Sprzedaż samochodu ciężarowego użytkowanego w Składnicy ARM w Ełku: Fiat Ducato 30 2.2 M-jet 2008

06 Jun 2019, 07:30

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż samochodu ciężarowego Fiat Ducato 30 2.2 M-jet, 2008:

 • rok produkcji: 2008
 • rodzaj nadwozia: furgon kontenerowy
 • liczba siedzeń: 3,
 • kolor: niebieski, 1-warstwowy akrylowy
 • przebieg: 70626 km,
 • badanie techniczne: do 30.10.2019 r.
 • dopuszczalna masa całkowita 3000 kg,
 • rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym
 • pojemność/Moc silnika: 2198 ccm/74kW (101KM)
 • rodzaj skrzyni biegów: manualna,
 • rodzaj napędu: przedni,
 • radioodtwarzacz: Tak
 • Cena wywoławcza: 19.311,00 zł brutto

Uwaga: Agencja nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny samochodu.

 1. Zainteresowanych kupnem informujemy, że ww. samochód można oglądać w dni powszednie od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 19.06.2019 r., w godz. 7:30 - 14:30, a w dniu 19.06.2019 r. do godz. 10:00 w Składnicy ARM w Ełku, Nowa Wieś Ełcka, ul. Wilcza 2, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie.
 2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się w sprawie sprzedaży jest:
  Hubert Kowalczyk – Referent
  tel. 87 620 44 77
 3. Sprzedaż samochodu, o którym mowa w ogłoszeniu odbędzie się w trybie przetargu pisemnego - zbierania ofert.
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie i formie określonej w niniejszym ogłoszeniu, z oferowaną ceną zakupu nie mniejszą niż cena wywoławcza.
 5. Oferta przetargowa powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 6. W ofercie należy podać: nazwę firmy oferenta, adres, NIP, REGON oraz proponowaną cenę zakupu brutto, a w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko, adres, NIP.
 7. Oferta powinna być złożona w zapieczętowanej kopercie z napisem „Oferta Na Kupno Samochodu Fiat Ducato 30 2.2 M-jet, 2008” w sekretariacie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Ełku, Nowa Wieś Ełcka, ul. Wilcza 2, 19-300 Ełk, w terminie do dnia 19.06.2019 r. do godz. 10:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
 8.  W przypadku kiedy uczestnicy przetargu zaoferowali tą samą cenę, decyduje data i czas złożenia oferty tj. zostanie wybrana oferta wcześniej złożona.
 9. Otwarcia ofert dokona Komisja w dniu 19.06.2019 r. o godz. 10:30. Dopuszcza się obecność oferentów przy otwarciu ofert.
 10. O wyborze najkorzystniejszej oferty Agencja powiadomi oferenta w terminie do 14 dni od dnia otwarcia ofert. Powiadomienie o wyborze przekazane zostanie faksem lub drogą elektroniczną na adres email wskazany w ofercie. Podstawą odbioru samochodu będzie dokonanie przelewu oferowanej kwoty w terminie do 7 dni od daty wysłania powiadomienia, na wskazane konto bankowe . W przypadku braku środków na koncie Agencji w wymaganym terminie sprzedaż samochodu zostanie unieważniona.
 11. Nabywca zobowiązany jest do odbioru zakupionego samochodu własnym staraniem i na własny koszt.
 12. Oferty złożone (przesłane) nie podlegają zwrotowi, a będą stanowiły dokumentację przeprowadzonej procedury przechowywanej przez sprzedającego.
 13. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922):
  • administratorem uzyskanych danych osobowych jest Agencja Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45,
  • dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania oraz (w przypadku wyboru oferty) nie będą udostępnione innym odbiorcom, chyba że wynika to z przepisów prawa, a po zakończeniu postępowania przetwarzane będą do celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506),
  • osoby uczestniczące w czynnościach mających na celu złożenie oferty oraz w przypadku wyboru oferty, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  • podanie Agencji danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania.
 14. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny unieważnienia.

Załącznik nr 1 – oferta (rozmiar: 30 kB)

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Leszek Polakowski (05.06.2019)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (06.06.2019)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (06.06.2019)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza