[Archiwum] Świadczenie usług dostępu do sieci Internet – znak sprawy: BPzp.261.7.2020

10 Mar 2020, 11:55

Ogłoszenie o zamówieniu 566.99 kB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 355 kB

Załącznik nr 6 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy 108.69 kB

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 19.02.2020 r.:

Wyjaśnienia treści SIWZ 629 kB

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert 698 kB

Informacja o wyborze oferty:

Informacja o wyborze oferty 669 kB

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Maciej Jankowski (06.02.2020)
Ostatnia publikacja: Maciej Jankowski (10.03.2020)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza