[Archiwum] Dostawa i świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego do Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Szepietowie – znak sprawy: BZ.261.70.2020

03 Nov 2020, 07:51

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu 565.38 kB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ 264.5 kB

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 19.10.2020 r.:

Wyjaśnienia treści SIWZ 48.23 kB

Załącznik nr 2 do SIWZ 18.37 kB

Informacja z otwarcia ofert z dnia 22.10.2020 r.:

Informacja z otwarcia ofert 168.48 kB

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze oferty 46.41 kB

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Maciej Jankowski (14.10.2020)
Ostatnia publikacja: Maciej Jankowski (03.11.2020)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza