Zasady udostępniania rezerw strategicznych

30 marca 2021

Rezerwy strategiczne są udostępniane:

  • w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, porządku i zdrowia publicznego,
  • wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej,
  • w celach wsparcia wykonywania zadań w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa,
  • odtworzenia infrastruktury krytycznej,
  • złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia,
  • realizacji interesów narodowych Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, wypełnienia jej zobowiązań międzynarodowych,
  • udzielania pomocy i wsparcia podmiotom prawa międzynarodowego publicznego

w drodze decyzji Prezesa Rady Ministrów wydawanej z urzędu bądź na wniosek uprawionego organu, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych - Dz. U. z 2021 r. poz. 255.

Zasady udostępniania rezerw strategicznych zostały uregulowane w rozdziale 4 ww. ustawy.

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Stworzony przez: Przemysław Bryksa, 30 marca 2021 00:00
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska, 26 lutego 2020 12:31
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska, 30 marca 2021 12:02
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza