Wybrane oferty i zawarte umowy

29 marca 2021

Postępowanie przetargowe na zakup towarów stanowiących rezerwy strategiczne oraz ich ewentualne przechowywanie odbywa się z zachowaniem niejawności i przebiega zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Z uwagi na fakt, iż rezerwy strategiczne stanowią wyodrębniony majątek Skarbu Państwa i zgodnie z art. 3 ustawy z 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych tworzy się je - na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej, w celu wsparcia wykonywania zadań w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa, odtwarzania infrastruktury krytycznej, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, realizacji interesów narodowych Rzeczpospolitej Polskiej, wypełniania jej zobowiązań międzynarodowych a także udzielania pomocy i wsparcia podmiotom prawa międzynarodowego publicznego - postępowania związane gospodarowaniem rezerwami strategicznymi, w tym zakup, przechowywanie, odtworzenie, itp. odbywa się z zachowaniem niejawności i przebiega zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Stworzony przez: Olga Czarkowska, 29 marca 2021 00:00
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska, 31 stycznia 2011 12:56
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska, 29 marca 2021 13:01
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza