[Archiwum] Ogłoszenie sprzedaży Lokomotywy TYP 409 Da

05 Mar 2021, 12:17

Opis ogólny:

 1. lokomotywa przetokowa spalinowa typ: 409 Da
 2. rok produkcji: 1977
 3. silnik wysokoprężny moc 180 KM
 4. producent: Zakłady „ZASTAL”
 5. długość – 5,924 m
 6. szerokość – 2,970 m
 7. wysokość – 4,284 m
 8. ciężar – 24000 kg
 9. maszyna niekompletna – brak akumulatorów
 10. maszyna nie posiada badań zbiorników powietrza

Cena wywoławcza

Cena wywoławcza: 26 000,00 zł brutto, 21 138,21zł netto.

Uwaga: Agencja nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny lokomotywy.

Warunki przetargu

 1. Zainteresowanych kupnem informujemy, że www lokomotywę można oglądać od 08.03.2021 r. do 19.03.2021 r. w godz. 8.00-14.00 oraz w dniu 22.03.2021 r. w godz. 8.00-12.00 na terenie Składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Komorowie, ul. Różańska 88, 07-310 Ostrów Mazowiecka 3, woj. mazowieckie.
 2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się w sprawie sprzedaży są:
  Grzegorz Szpadzik – Kierownik Składnicy tel. 29 746 20 32, tel. kom. 694 801 587.
  Marlena Baranowska – Kierownik Zespołu Technicznego tel. 29 746 20 31 wew. 27, tel. kom. 539 931 617.
 3. Sprzedaż lokomotywy, o której mowa w ogłoszeniu odbędzie się w trybie przetargu pisemnego – zbierania ofert.
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie i formie określonej w niniejszym ogłoszeniu, z oferowaną ceną zakupu nie mniejszą niż cena wywoławcza.
 5. Oferta przetargowa powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 6. W ofercie należy podać: nazwę firmy oferenta, adres, NIP, REGON/ imię nazwisko, adres, dane kontaktowe oraz proponowaną cenę zakupu brutto.
 7. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „OFERTA NA KUPNO LOKOMOTYWY” w sekretariacie Składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Komorowie, ul. Różańska 88, 07-310 Ostrów Mazowiecka 3, w terminie do dnia 22.03.2021 r. do godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
 8. W przypadku kiedy uczestnicy postępowania zaoferowali tą samą cenę, decyduje data i czas złożenia oferty tj. zostanie wybrana oferta wcześniej złożona.
 9. Otwarcia ofert dokona Komisja w dniu 22.03.2021 r. o godz. 12.30. dopuszcza się obecność oferentów przy otwarciu ofert.
 10. O wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedający powiadomi oferenta na piśmie w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert.
 11. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej w ciągu 7 dni po wystawieniu faktury, oraz odebrać lokomotywę własnym transportem i na własny koszt.
 12. Oferty złożone (przesłane) nie podlegają zwrotowi, a będą stanowiły przechowywaną przez sprzedającego dokumentację przeprowadzonej procedury.

załącznik nr 1 – Wzór oferty na zakup lokomotywy (rozmiar: 15.49 kB)

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Marcin Wasilewski (05.03.2021)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (05.03.2021)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (05.03.2021)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza