Sprawozdanie finansowe Agencji Rezerw Materiałowych za rok obrotowy 2014

02 Sep 2015, 09:40

Dokument Adobe Acrobat Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
(rozmiar: 207.65 kB)

Dokument Adobe Acrobat Bilans
(rozmiar: 237.19 kB)

Dokument Adobe Acrobat Rachunek zysków i strat
(rozmiar: 130.16 kB)

Dokument Adobe Acrobat Zestawienie zmian w funduszu własnym
(rozmiar: 135.57 kB)

Dokument Adobe Acrobat Rachunek przepływów pieniężnych
(rozmiar: 126.22 kB)

Dokument Adobe Acrobat Opinia biegłego rewidenta
(rozmiar: 120.06 kB)

Dokument Adobe Acrobat Pismo z Ministerstwa Gospodarki dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego
(rozmiar: 54.29 kB)

Dokument Adobe Acrobat Informacja ARM o przeznaczeniu wyniku finansowego
(rozmiar: 35.05 kB)

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Agata Orzyłowska-Fedak (25.06.2015)
Pierwsza publikacja: Weneta Lenius (25.06.2015)
Ostatnia publikacja: Weneta Lenius (02.09.2015)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza