Sprawozdanie finansowe Agencji Rezerw Materiałowych za rok obrotowy 2015

06 Jul 2016, 12:36

Dokument Adobe Acrobat Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (rozmiar: 227,12 kB) 

Dokument Adobe Acrobat Bilans (rozmiar: 262,76 kB)

Dokument Adobe Acrobat Rachunek zysków i strat (rozmiar: 130,15 kB) 

Dokument Adobe Acrobat Zestawienie zmian w funduszu własnym (rozmiar: 149,84 kB) 

Dokument Adobe Acrobat Rachunek przepływów pieniężnych (rozmiar: 125,33 kB) 

Dokument Adobe Acrobat Opinia biegłego rewidenta (rozmiar: 115,93 kB) 

Dokument Adobe Acrobat Pismo z Ministerstwa Energii dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego (rozmiar: 38,48 kB) 

Dokument Adobe Acrobat Informacja ARM o przeznaczeniu wyniku finansowego (rozmiar: 40,81 kB)

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Agata Orzyłowska-Fedak (05.07.2016)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (06.07.2016)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (06.07.2016)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza